fredag 17 december 2010

(S) behöver regler om PR-firmorna

Aftonbladets avslöjande idag om Prime PR borde inte komma som en överraskning. Niklas Nordström och andra anställda på PR-bolaget har i ett antal artiklar och debatter fört fram synpunkter på socialdemokratin. Det har handlat mycket om "tillväxt", "en realistisk energipolitik", skattesänkningar med mera. Åsikter nära näringslivets företrädare.

Niklas Nordström med flera har förstås full rätt att delta i debatten. Problemet är att de framträtt som "S-debattörer", utan någon uppgift om att de är PR-konsulter. Jag har tagit upp detta flera gånger tidigare.

Nu skriver Aftonbladet att Svenskt Näringsliv betalat "uppskattningsvis över fyra miljoner kronor" för uppdraget till Prime PR. Tidningen publicerar också utdrag ur planen för att påverka det socialdemokratiska partiets politik. Många inslag känns igen från höstens debatt.

Diskussionen om PR-firmor, politik och medier är intensiv i många länder, dock inte i Sverige. Barack Obama gick till val på tuffare regler för att minska lobbyisterna inflytande i Washington.

Nu är det tid för svenska politiska partier att ta det betalda, anonyma inflytandet på större allvar. Socialdemokratin är ett folkrörelseparti och borde vara särskilt känsligt för den här typen av hemliga kampanjer.

Ett första steg borde vara att på partikongressen i mars anta en uppförandekod som begränsar PR-firmornas inflytande. Personer anställda på PR-bolag som inte uppger sina kunder bör till exempel inte kunna ha förtroendeuppdrag för det socialdemokratiska partiet. En sådan uppförandekod kan sedan följas av stadgeändringar på nästa ordinarie kongress.

Socialdemokraterna borde också inför nästa val ha samma inställning som Barack Obama. Den som arbetat på en PR-firma bör inte omedelbart kunna gå till politiska anställningar i regeringskansliet.

Även medierna bör fundera över sin naivitet efter Aftonbladets avslöjande. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sveriges Television har alla gett stort utrymme åt PR-konsulterna på Prime att driva sin hemliga kampanj under beteckningar som "S-debattör". Tydligen har bara Aftonbladet tyckt det vara angeläget att granska vilka intressen som ligger bakom. Ansvariga utgivare som Gunilla Herlitz, Lena K Samuelsson, Jonathan Falck och Eva Landahl har en del att fundera på när det gäller medierna och PR-bolagens inflytande.

Andra om Prime: AB, AB2, med flera

1 kommentar: