torsdag 28 oktober 2010

Arkelsten måste avgå

Varför ringde inte varningsklockorna hos Sofia Arkelsten när hon lät oljebolaget Shell betala en resa till Sydfrankrike? Hur kom det sig att hon gjorde likadant i flera andra fall?

Det vet bara hon själv, men jag tror att en förklaring kan vara utsuddandet av gränsen mellan politik och professionell lobbning. Sverige skiljer sig från många andra västländer genom en stor naivitet i synen på ekonomiska intressen som vill påverka politiken.

Moderaterna har vägrat redovisa vilka som ger pengar till partiet, men också Socialdemokraterna har en märklig brist på etiska regler när det gäller till exempel förtroendeuppdrag till anställda på pr-firmor med hemliga kunder.

Sofia Arkelstens agerande är ändå speciellt. Hon tycks inte alls ha förstått att bjudresor från oljebolag och kärnkraftindustri undergräver trovärdigheten som riksdagsledamot och taleskvinna för miljöfrågor.

Nu har hon ett av Moderaternas högsta uppdrag. Det är varje partis sak vilken partisekreterare man vill ha, men utifrån sett ter det sig orimligt att Sofia Arkelsten ska kunna sitta kvar. Då förlorar Moderaterna all trovärdighet när det gäller politisk etik.

Andra om Arkelsten-affären: AB, DN, Exp, SvD, HBT-Sossen, Högbergs tankar, Lena Sommestad, Martin Moberg, Mikael Andersson, Robert Noord, Röda Berget, med flera

onsdag 27 oktober 2010

Ge EU makt mot sekundkapitalismen

Ska EU sätta igång en ny process för att ändra sitt fördrag? Tyskland och Frankrike vill det för att klara ut hur EU kan hantera finansiella kriser i framtiden. Frågan lär väcka mycket debatt på toppmötet som börjar i morgon.

Det är vansinnigt, sa Charles Grant om förslaget när jag talade med honom i London i går. Grant, som är chef för tankesmedjan CER, menar att det kommer att skapa stora problem att starta förhandlingar igen efter alla problem med Lissabonfördraget. Nya folkomröstningar, kanske på Irland och i Danmark, krav på nya undantag från den brittiska regeringen, politiska hinder för utvidgningen, och så vidare.

Idag hörde jag Wolfgang Munchau, bland annat krönikör i Financial Times, ge motsatt bild. "Vi behöver en ändring av fördraget", sa han på en konferens i Stockholm ordnad av Arenagruppen och Friedrich Ebert Stiftung. Hans argument är framför allt ekonomiska: det behövs klara regler för framtida kriser.

Två tungviktare i europeisk debatt med två motsatta budskap.

Här i Sverige öppnar både regeringen och Socialdemokraterna för nya fördragsändringar. Kanske är det klokt att inte säga definitivt nej. Men Marie Granlunds uttalande förvånar mig.

Ett av Socialdemokraternas villkor är att EU inte ska får mer makt. Men hur ska framtida ekonomiska kriser hanteras utan att EU får bättre verktyg? Särskilt i en globaliserad ekonomi.

Att reflexmässigt säga nej till mer makt åt unionen gör inte jobben och välfärden i Sverige säkrare. Snarare tvärtom. Socialdemokraterna borde våga tänka djärvare om EU:s framtida roll för att reglera sekundkapitalismen.

Om man ska ställa villkor borde det vara viktigare att utvidgningen till Kroatien och Island inte bromsas på grund av en fördragsdiskussion om krismekanismer.

tisdag 19 oktober 2010

Början på en valanalys

En månad efter valet. Reinfeldt regerar vidare medan de rödgröna försöker få ihop en gemensam budgetmotion. Det kärvar, vad jag förstår.

Vänsterpartiet vill återigen ändra det ekonomiska ramverket. Samtidigt verkar (S) berett att göra upp med regeringen om Afghanistan och miljöpartierna lyssnar på locktoner om asylpolitiken. Håller inte de rödgröna ihop nu blir det svårt att vinna 2014.

Jag har inte haft möjlighet att kommentera alla kloka valanalyser. Länker till några av de läsvärda texterna här nedan, men det finns många fler. Progressiva bloggare finns också på Netroots valanalyser. Socialdemokraterna har tillsatt en kriskommission med många duktiga personer. På annat håll driver PR-firmor som Prime sina kunders dagordning inom (S).

Själv skrev jag en snabb analys åt Friedrich Ebert-Stiftung direkt efter valet och en artikel för OpenDemocracy. Sedan har jag funderat vidare. Jag tror det är klokt att få lite distans, och inte minst att tala med så många som möjligt utanför den mest aktiva politiska sfären.

Fem korta punkter vill jag i alla fall bidra till diskussionen, så här långt.

1. De politiska skillnaderna var inte tillräckligt tydliga. Ta missförhållandena i vård och äldreomsorg till exempel. Det rödgröna valmanifestet var för tunt och kritiken av hur privata företag roffar åt sig skattepengar för svag.

2. Partistrategerna lyssnade för mycket till debatten i Stockholms innerstad och använde inte känselspröten ut i människors vardag tillräckligt bra. Det gäller inte minst människors rädsla för brott. Sverigedemokraternas frammarsch handlar inte bara om väljares utanförskap utan om verkliga problem som (S) måste svara på istället för att förneka dem.

3. Arbetarrörelsen måste utveckla en bättre mediestrategi. Vad gör LO och fackförbunden med miljonerna från försäljningen av aktier i Aftonbladet?

4. Det rödgröna samarbetet verkar ha missgynnat (S) - men vad är alternativet? Håll ihop trots locktonerna från regeringen.

5. Ledningen har betydelse. "Mona Sahlin är en fighter", skrev jag på denna blogg i slutet av valrörelsen. Men ingen person kan vara allt för alla grupper av väljare. Sahlin behöver fler starka personer bredvid sig, hävdade jag i våras. Nu måste (S) förutsättningslöst pröva vad som är den bästa laguppställningen inför 2014 - inklusive vilken partisekreterare som bäst kan förnya arbetet.

Andra om valet: Anne-Marie Lindgren, Kajsa Borgnäs, Lena Sommestad, Morgan Johansson, Ulf Bjereld, Storstad, med flera

tisdag 12 oktober 2010

Skattesänkningar före välfärd

Det är skillnad på valrörelse och politiska beslut. Åtminstone för Moderaterna. Dagens budgetproposition är full av framtida skattesänkningar men tom på konkreta förslag om bättre välfärd efter 2011.

Anders Borg skriver om jobbskatteavdrag, höjd gräns för statlig inkomstskatt, sänkt skatt för pensionärer, lägre skatt för den som bor utomlands, sänkt moms, skattelättnader för företag.

Reformerna ska genomförs om det statsfinansiella läget så tillåter, men den politiska signalen är klar. Listan över satsningar på bättre välfärd är kort medan det går att rabbla skattesänkningar nästan lika länge som Reinfeldt oändliga regeringsförklaring.

Den tillfälliga satsningen på kommunerna år 2011 räcker inte långt, inte heller småpengarna till äldrevård med mera för nästa år. Behoven växer snabbare, bland annat på grund av den stora befolkningsökningen. Därför är det så allvarligt med regeringens bristande ambitioner för skola, vård och omsorg.

Detta är en budget för ökade klyftor, där skattesänkningar går före välfärd. En obehaglig nyhet för de väljare som litat på Reinfeldts och Borgs tal om att "kärnan i välfärden" är det viktigaste.

Andra om budgeten: AB, AB2, DN, DN2, Exp, Exp2, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, In Your Face, Martin Moberg, Monica Green, Peter Andersson, med flera

onsdag 6 oktober 2010

Danmark driver miljöfrågorna inför 2012

I dag skriver jag om det kommande danska EU-ordförandeskapet på min blogg hos tidningen Miljöaktuellt.

tisdag 5 oktober 2010

Många skattesänkningar, få jobbsatsningar

Fredrik Reinfeldt måste ha slagit rekord i mångordig regeringsförklaring. Förutom de många nya statsråden var det inte mycket nytt som kom fram. Men inte är dagens deklaration en direkt upprepning av valmanifestet, som några kommentatorer hävdar.

När Reinfeldt väl fått makten har skattesänkningar och företagsvillkor en mer framträdande plats än i valkampanjen. Visst annonserades sänkningar av inkomstskatten även i valmanifestet, men tämligen undanskymt. Istället var budskapet, i Almedalen och senare, att "kärnan i välfärden" skulle sättas främst.

Av detta blev tre miljarder extra till kommunerna 2011 och några projekt för att förbättra kvaliteten, som har få utsikter till framgång utan rejäla nya resurser. Inte heller de konkreta jobbsatsningarna var särskilt många i regeringsförklaringen.

Miljöavsnittet var också tunt. Reinfeldt gjorde inte som sin danske kollega Lars Lökke Rasmussen och krävde 30% minskning av koldioxidutsläppen i EU, även utan ett globalt avtal. Istället försäkrade Reinfeldt att koldioxidskatten inte ska höjas.

Särskilt tydligt blev alliansens politiska inriktning när det gäller EU. Inget om miljö, jämställdhet, konsumenter eller arbetsvillkor. Istället betoning av den inre marknaden.

Dimridåerna inför valet har gjort sitt och behövs inte längre. Svenska folket har gjort sitt val. Man kan bara önska att den politiska journalistiken hade varit bättre på att berätta vad de borgerliga partierna egentligen prioriterar.

Skattesänkningar och företagens frihet. Det var dagens bärande tema.

För övrigt gjorde kungen en svag insats, även med sina mått mätt. Kanske dags att börja fundera på när det är dags att lämna över till Victoria?

Andra om regeringsförklaringen: AB, DN, DN2, Exp, SvD, SvD2, SvD3, med flera

fredag 1 oktober 2010

Vad säger Reinfeldt om klimatmålet?

Sverige har hamnat på efterkälken i EU:s klimatpolitik. Frankrike, Tyskland och Storbritannien har redan föreslagit att unionen ska höja sitt klimatmål, så att utsläppen kan minska med 30% till år 2020. Även utan en internationell överenskommelse.

Fredrik Reinfeldt kämpade under hela valrörelsen emot de rödgröna kraven att Sverige skulle göra som de tre stora. Samtidigt utmålade Reinfeldt miljöskatter som hot mot jobb och tillväxt.

Nu i veckan anslöt sig Danmark till kravet på 30% mindre koldioxid år 2020. Statsminister Lars Lökke Rasmussen fick beröm av miljörörelsen.

Vad säger Reinfeldt i tisdagens regeringsförklaring?

Och vad gör Centerpartiet? Det blir inte lätt att vara miljöminister om Moderaterna och Folkpartiet fortsätter att hålla emot i klimatpolitiken, medan andra EU-länder blir mer ambitiösa.

Andra om regeringsbildningen, politik: DN, SvD, SvD2, med flera