söndag 5 januari 2020

Folk och Försvars blinda fläck


Om en vecka börjar Folk och Försvars årliga rikskonferens. Programmet innehåller som vanligt många spännande punkter och kunniga talare, men ett av de viktigaste säkerhetspolitiska ämnena saknas. Liksom förra året och många gånger före dess.

Förra året var Kina ett tema. I år är det Ryssland. Hur dessa två stater påverkar Sveriges säkerhet är naturligvis högintressant. Men när ska Folk och Försvar på allvar ägna sig åt utvecklingen i världens mäktigaste militärmakt, USA?

Konflikten mellan USA och Iran har understrukit betydelsen av Trumps militära beslut. Det har när detta skrivs redan fått en direkt påverkan på Försvarsmaktens insats i Irak. Effekterna lär bli större över de kommande dagarna och veckorna. Folk och Försvar ordnade ett seminarium om USA och Iran i oktober 2019, men har inte tagit med någon särskild punkt om Trumps äventyrliga utrikespolitik i programmet för Rikskonferensen.

Avrättningen av Quassem Soliemani var inte känd när programmet för årets Rikskonferens lades fast. Däremot att det är valår i USA, och att det får stor betydelse för europeisk och svensk säkerhet huruvida Donald Trump blir omvald eller vem som tar hans plats. Möjligheterna att USA minskar sitt engagemang för säkerheten i Östersjöområdet diskuterar till exempel intensivt på andra håll, men är ingen programpunkt i Sälen. Inte heller hur Sverige ska förbereda sig för olika utvecklingsvägar (som det intressanta scenario den alltid aktuelle John Le Carré utgår från i sin senaste bok). Eller hur Trumps agerande påverkar underrättelsesamarbetet mellan Sverige och USA - operativt och på sikt.

Jag kan tänka mig olika förklaringar till denna blinda fläck hos Folk och Försvar när det gäller Rikskonferensen, men hellre än att spekulera om detta hoppas jag på omprövning och spännande seminarier kring utvecklingen i USA på andra av organisationens arrangemang under år 2020 och på Rikskonferensen 2021. Kunskaperna finns redan, varför inte lyfta fram dem även i Sälen?