söndag 16 april 2017

Läsvärt av Allan Larsson


Något fundamentalt har hänt som påverkar politik och samhälle, men som fortfarande inte är ordentligt beskrivet. Framgångarna för populistiska politiker är ett tecken på det.

Allan Larsson gör ett genomarbetat försök att förklara i rapporten How can we understand the times we are living through?, nyligen utgiven av tankesmedjan Global Utmaning.

Den tidigare finansministern pekar bland annat på ekonomiska förändringar. Han anknyter till teorier om samhällsutvecklingens "långa vågor" och menar att trettio års nyliberal ekonomisk politik nådde vägs ände med finanskrisen 2007-2008. Nu finns ett tomrum, som skapar osäkerhet, där regeringar inte förmått presentera trovärdig politik där alla får del av en bättre välfärd. Detta har gett utrymme för nynationalism och "populistiska revolter".

Fler har gjort liknande analyser, men Allan Larsson går vidare med en skarp analys av bristerna i ekonomisk politik, inte minst inom EU. Han pekar på hur ECB:s räntehöjningar 2010 bromsade återhämtningen efter krisen, om brister i stabilitets- och tillväxtpakten. Som tidigare generaldirektör i EU-kommissionen väger det särskilt tungt när han efterlyser en ny makroekonomisk strategi. Nu ser Allan Larsson vissa ljustecken, som större betoning på tillväxtstimulerande åtgärder i EU:s makroekonomiska riktlinjer för år 2017 och i det arbete med en "social pelare" för EU där han själv spelar en ledande roll.

Det finns mycket annat läsvärt i rapporten. Vad jag möjligen saknar är en djupare analys av teknikförändringar som ändrar politikens förutsättningar (automation finns med, men bara på ett hörn). De sociala mediernas roll har många beskrivit, men det sker en djupare förändring av produktivkrafter och nätverk som nog också behöver finnas med i en heltäckande analys.

Med detta sagt är rapporten verkligen att rekommendera. Allan Larsson slutar med fyra utmaningar för en ny generation politiker:

* How to fight an economic crises: Without ammunition?
* How to manage the “much broader and deeper” financial system problems?
* How to make globalisation work for the many, not only the few?
* Are we entering the Dark Valley - towards the end of democracy?

För min del hoppas jag att Allan Larsson deltar i diskussionen om dessa samhällsutmaningar länge än.