torsdag 11 september 2014

Anna Lindh och kampen mot apartheid


I valrörelsen 1991 besökte Anna Lindh och ANC:s generalsekreterare Cyril Ramaphosa Tensta gymnasium. Anna Lindh skulle ofta göra så, ta med internationella ledare till Tensta. Till gymnasiet kom även den brittiske utrikesministern Robin Cook under hennes tid på UD.Kampen mot rasförtrycket i Sydafrika engagerade många i Sverige, redan från 1950- och 1960-talet. Bengt Säve-Söderberghs beskriver det svenska stödet till befrielserörelserna i södra Afrika i boken Vår seger var också er. Olof Palme spelade en huvudroll.

Södra Afrika var också en av de viktigaste internationella frågorna för SSU under Anna Lindhs ordförandetid. SSU var med i den breda rörelse mot apartheid som bland annat manifesterades genom Isolera Sydafrikakommittén, ISAK. Ungdomsförbundet bedrev solidaritetsarbete i olika former: bildade opinion, ordnade utbildningar för ANC-medlemmar och andra, skapade nätverk.

- Anna var engagerad på flera olika fronter, berättar Monica Andersson som var SSU:s internationella sekreterare och senare fick motsvarande befattning i det socialdemokratiska partiet.

Som ordförande för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, ledde Anna Lindh det opinionsarbete där i stort sett alla ungdomsorganisationer utom det moderata ungdomsförbundet deltog. I SSU var Sydafrikafrågan stor.  Anna Lindh var också engagerad i ungdomsinternationalen IUSY, där kampen mot apartheid var en central fråga.

Att stödja befrielserörelsen ANC och dess ungdomsförbund var ett viktigt inslag.

- Vi byggde upp många kontakter med ANC, säger Monica Andersson.

Bengt Säve-Söderberg tar upp ungdomsförbundets arbete för en internationell bojkott av apartheidregimen i sin bok. Sommaren 1986 hamnade det socialdemokratiska partiet i otakt med den rörelse som ville se ett förbud mot import från och export till Sydafrika, även om FN inte kunde enas om en sådan utvidgad bojkott. Enligt Säve-Söderbergs bok var det statssekreteraren för utrikeshandelsfrågor Carl Johan Åberg som i en intervju gett bilden att ett handelsförbud krävde beslut av FN:s säkerhetsråd. Bengt Säve-Söderberg skriver:

”För ett kort tag befann sig Socialdemokraterna, som hela tiden varit de ledande i kampen mot apartheid, i denna fråga på samma linje som Moderaterna. Ordföranden i SSU Anna Lindh sade att det vore `förödmjukande för Sverige att inte ställa upp på samma linje som de nordiska grannarna´”.

Den beskrivningen kan kompletteras av protokollet från socialdemokraternas VU den 22 augusti 1986, då debatten om partiets syn på en utvidgad bojkott pågått en månad. Ingvar Carlsson hade uttalat sig en liknande riktning som Åberg och argumenterade på mötet för att ett handelsförbud krävde beslut av FN:s säkerhetsråd. I Norge hade däremot Gro Harlem Brundtland valt att gå före nationellt med en bojkott. Danmark var på samma linje.

Anna Lindh försvarade SSU:s uppfattning vid VU-mötet: ”Vi har från SSU:s sida under en lång tid krävt bojkott av Sydafrika. Jag har hört att en del partikamrater var negativa till att vi gick ut i somras, men det var naturligt, eftersom vi under lång tid har haft det här kravet i handlingsprogrammet, drivit det i ISAK-arbetet och i egna kampanjer.”

Hon fortsatte: ”Nu tycker jag att det är viktigt att man sätter någon form av tidsgräns för hur länge man kan tänka sig att vänta innan man är tvungen att överge tanken på en FN-bojkott, och istället satsa på en gemensam samordnad nordisk aktion. Jag tror inte heller att det skulle bli en isolerad nordisk aktion, utan jag tror att många länder skulle ansluta sig.”

Ingvar Carlsson fick stöd för sin FN-linje av bland annat Sten Andersson och Thage G Peterson. Han mjukade ändå upp den i sin sammanfattning vid mötet: ”Vi får hålla oss till att vi studerar händelserna och därmed håller beslutet öppet. Där kan en kompromiss finnas på nordiskt plan, mellan sidoorganisationerna och partiet – men längre än så sträcker sig inte min beredskap.”

Något senare hade verkligheten förändrats. USA och Storbritannien röstade nej till en bojkott i säkerhetsrådet. ”Sedan tog det bara några veckor innan ett förslag om handelsbojkott lades fram av regeringen”, skriver Bengt Säve-Söderbergh. ”Av riksdagens partier var det som vanligt endast Moderaterna som sade nej.”

Anna Lindh följde upp engagemanget för södra Afrika som utrikesminister. Hon besökte Sydafrika och Botswana år 1999.

- Hon hade ett omfattande program och träffade många i den sydafrikanska ledningen, säger Monica Andersson. Det var självklart för henne att fortsätta samarbetet kring demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling.

När Nelson Mandela kom till Sverige på statsbesök år 1999 stod Anna Lindh värd för en middag på UD. Hon reste till Sydafrika ytterligare en gång, år 2003, och träffade då bland annat president Mbeki.

Nelson Mandela hyllade Anna Lindh efter hennes bortgång:
 - Varje mord på en person är en ofattbart tragisk händelse, då våld så enkelt föder nytt våld.
- Men mordet på utrikesminister Anna Lindh är speciellt tragiskt, då Lindh hade de mest utmärkta kvaliteter som var respekterade vitt och brett, i maktens högkvarter och hos vanliga människor.
TT skrev: ” Både den förre anglikanske ärkebiskopen Desmond Tutu och den sydafrikanske presidenten Thabo Mbeki har tidigare sänt sina kondoleanser efter mordet på Anna Lindh, som under sin politiska karriär haft nära och återkommande kontakter med Sydafrikas ledning efter apartheid-regimen.
Men den respekterade Nelson Mandelas ord, darriga men fyllda av värme, visade hur stor Anna Lindh var långt bortom Sveriges gränser.”


                              Cyril Ramaphosa och SSU:are i Tensta                       Anna Lindh och Cyril Rampahosa i klassrummet