lördag 16 april 2016

Ompröva sparplanerna på Talentum


Nästan hälften av den redaktionella personalen ska bort. Det är arbetsgivarens förslag till sparplan för Talentum Sverige, som bland annat ger ut Ny Teknik (där jag varit chefredaktör) och Affärsvärlden.

Fackklubbens ordförande Eddie Pröckl kritiserar företagets VD för felsatsningar och dålig kontakt med personalen. Jag delar den bedömningen. Visserligen är mediebranschen i snabb omvandling, men Talentum Sveriges situation hade varit bättre med en annan affärsstrategi.

Ledningen har på ett fyrkantigt sätt försökt låsa in och ta betalt för det digitala innehållet, oavsett titel och läsarkrets. Eddie Pröckl pekar på misslyckandet med "Summa", som en satsning kallas. Det finns fler exempel.

Istället kunde företagsledningen redan för flera år sedan ha valt att investera ordentligt för att få mer trafik till öppen webb och mobilsajt, åtminstone för Ny Teknik som jag känner till bäst. Det hade ökat intäkterna från webbannonsering och gjort det lättare att möta nedgången av platsannonser. En större del av vinsterna från Ny Teknik under tidigare år borde ha gått till sådana investeringar, liksom till en bredare offensiv på sociala medier.

Sådana tankar har funnits länge, liksom en rad andra bra förslag från den kompetenta personalen. Istället för att lyssna har både nuvarande och tidigare företagsledning valt att gå i konflikt med medarbetarna, vilket branschpress har rapporterat om vid en rad tillfällen. Det har försämrat även affärsmöjligheterna. Medarbetarna är en stor tillgång, det borde även Talentums ledning förstå.

Förhoppningsvis är det inte för sent för de nya ägarna Alma Media att ändra strategi. Visst kan besparingar ibland vara nödvändiga, men det förslag som nu ligger på bordet skulle radikalt försämra kvaliteten och därmed även ekonomin på sikt. Ny Teknik och övriga titlar lever på sin höga trovärdighet, med lysande journalister som har kontaktnät och sakkunskaper.

Nedskärningarna borde också få fackförbundet Sveriges Ingenjörer att fundera på sitt avtal med Talentum om den kollektivprenumeration som ligger till grund för en stor del av Ny Tekniks intäkter och som vad jag förstår innehåller kvalitetskrav. Det vore oklokt av Alma Media att riskera det avtalet.