söndag 29 november 2015

Maurice Strongs betydelse kan knappast överskattas


En stor miljöpersonlighet har avlidit. Maurice Strong spelade nyckelroller för FN:s konferenser om miljö och utveckling i Stockholm år 1972 och i Rio år 1992, för tillkomsten av klimatkonventionen, konventionen om biologisk mångfald, UNEP, och mycket mer.

I Kanada har premiärministern hyllat sin landsman. Tidningen The Globe and Mail beskriver Maurice Strongs livsgärning. USA:s utrikesminister John Kerry säger att ambitiösa klimatförhandlingar i Paris är bästa sättet att hedra Maurice Strongs livsgärning. Jag hoppas många lyssnar på den uppmaningen.