söndag 12 april 2015

Etablering av nyanlända kräver mer pengar


Regeringen satsar 125 miljoner kronor på bättre språkundervisning för nyanlända år 2015 och på stöd till folkrörelsernas insatser för en god start i Sverige. Beloppet för bättre SFI ökar följande år, till 100 miljoner kronor per år.

Det är bra att regeringen tar etableringen av nyanlända på allvar. Bristerna är stora i dag och med ett historiskt sett högt flyktingmottagande är behoven stora. Folkrörelserna har en viktig roll att spela.

Pengarna lär dock inte räcka särskilt långt. Kommuner och landsting har länge framfört att flyktingmottagandet är underfinansierat. SvT redovisade nyligen en enkät där en stor majoritet av landets socialdemokratiska kommunalråd vill att staten tar ett större ekonomiskt ansvar för etableringen och för asylsökande barns skolgång.

Det regeringen hittills berättat om satsningarna i vårpropositionen räcker inte. Förhoppningsvis kommer förslag om betydligt mer pengar den 15 april. Och ett rejält investeringsprogram för att bryta segregationen.