lördag 17 oktober 2015

Pengar, (S)-politik och PR - Rikshems affärer väcker frågor


Luleås försäljning av lägenheter till Rikshem är en märklig historia. Debatten fortsätter, i dag med ytterligare en artikel i Dagens Nyheter (ännu inte på nätet). Kommunalrådet Niklas Nordström har fått hård kritik för beslutsprocessen och för de ekonomiska konsekvenserna. Samtidigt ifrågasätts de stora vinster som Rikshems vice vd Ilija Batljan gjort på sina aktier i bolaget.

Det finns två saker som gärna kunde bli mer belysta i denna debatt.

För det första: vad blir de sociala konsekvenserna av att Rikshem tar över, inte bara i Luleå, utan på de andra orter i Sverige är bolaget är verksamt? Rikshem marknadsför sig som en "nationell allmännytta", men enligt bolagets regler duger det inte med försörjningsstöd ("socialbidrag") för att få hyra en lägenhet. Det krävs lön, pension eller liknande. I Uppsala har detta lett till en debatt där Rikshem avsagt sig socialt ansvar, trots vackra ord på hemsidan.

Det är svårt att se hur försäljning av dagens kommunala allmännytta eller nyproduktion via Rikshem kommer att göra situationen lättare för socialt svaga grupper - eller för de många nyanlända flyktingar till Sverige som knappast kommer att kunna flytta in. Snarare ser det ut som om bolaget tjänar pengar på att öka segregationen.

För det andra: vilken roll har PR-branschen spelat för att underlätta kontakterna mellan nyckelpersonerna i de aktuella affärerna? Niklas Nordström, Ilija Batljan, Jonas Nygren i Sundbyberg, med flera har en lång gemensam historia. Tidigare kontakter har delvis skett via PR-byråer med dolda uppdragsgivare.

Så var fallet med gemensamma debattartiklar för att påverka (S) att närma sig de borgerliga partierna, där det senare framgick att Svenskt Näringsliv via Prime haft en hemlig roll. Niklas Nordström ordnade under sin tid på Prime möten mellan fastighetsbolag och Sundbybergs kommun. Och så vidare. Många av Rikshems lägenheter finns i orter som styrs av kommunalråd (S) i detta PR-nätverk.

Socialt ansvar och PR-företagens roll. Två frågor som lämpar sig för undersökande journalistik. Men redan den kunskap som finns i dag borde räcka för en bredare debatt om pengar, politik, pr-företag och socialt ansvar, inte minst inom socialdemokratin.

söndag 4 oktober 2015

Märklig tystnad om ÖB:s miss


Statsministern och försvarsministern var tyngda av allvaret på presskonferensen i Rosenbad den 14 november förra året. "Försvaret kan nu bekräfta att en mindre ubåt har kränkt svenskt territorium, om detta råder inget tvivel", sade dåvarande ÖB Sverker Göranson. Stefan Löfven och Peter Hultqvist använde skarpa ord om kränkningar av svenskt territorium.

En särskild observation var avgörande för att göra bedömningen, sade ÖB då. Nu har det visat sig att den observationen inte höll. "Det som var den `avgörande observationen´ på `den högsta bedömningsnivån´ för en `bekräftad ubåt´ finns överhuvudtaget inte med i den slutrapport som överlämnats till regeringen", skrev Jonas Gummesson i Svenska Dagbladet 25 september. "Här har det tillkommit ny information som gör att just denna observation har en annan förklaring", meddelade Försvarsmakten.

Istället finns nu en bredare bevisning, enligt försvaret, som ställer utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten har kränkts. Kanske det. Kvar finns ändå det faktum att Försvarsmakten fick Sveriges statsminister och försvarsminister att hålla en av de senaste årens mest allvarliga presskonferenser utan saklig grund. Det är en skandal som borde utredas ordentligt. Tystnaden från ledarsidor och andra samhällsdebattörer om detta är märklig.