lördag 11 mars 2017

En ny världsbild när sammankopplingen ökar


En fördel med långa flygresor är att man hinner läsa böcker. Även om Paraq Khanna skriver om flygförbindelsernas expansion är det inte den aspekten han lyfter fram, snarare hur kommunikationerna binder ihop människor och förändrar samhällen.

Det gäller inte bara transporter. I boken Connectography behandlar forskaren vid National University of Singapore globala värdekedjor, internets utveckling, migration, globaliserade megastäder, ekonomiska frizoner och mycket mer. Paraq Khanna målar med breda penseldrag, ibland så man undrar över detaljerna, men ändå spännande.

Särskilt roligt är det att studera de många kartor som boken innehåller med nya sätt att se på världen. Till exempel de aktuella planerna för att exploatera Arktis när isarna smälter, sett från en punkt rakt ovanför Nordpolen. Dataflödena mellan kontinenterna, befolkningstäthet och megastäder, investeringarna i infrastruktur i de olika världsdelarna och vad det kan betyda.

Vissa frågor, som miljö, är styvmoderligt behandlade och man kan sätta frågetecken för en del slutsatser till exempel om demokratins möjligheter och framtid. Ändå är Connectography den mest spännande bok jag läst på länge - i liknande stil som Manuel Castells epokgörande trilogi om nätverkssamhället (men kanske inte lika vetenskaplig).