fredag 10 december 2010

FRA:s agerande är ett politiskt ansvar

Ny Teknik avslöjade i onsdags uppgifter om att FRA lämnar över information till utländska myndigheter utan tillräcklig granskning. Effekten skulle vara att även svenskars e-mail och liknande hamnar hos till exempel amerikanska NSA.

Många har bloggat och skrivit om detta. Jag har liksom andra varnat för denna risk i samband med debatten om FRA-lagen. De försäkringar jag då fick om att FRA skärpt sin hantering kanske delvis stämmer, men samtidigt illustrerar Ny Tekniks artikel svårigheterna. Hur ska man på något praktiskt rimligt sätt sortera ut hotmail-konto som tillhör svenskar från till exempel ryska konton?

Det automatiska överlämnande av stora mängder data som beskrivs i Ny Tekniks artikel är ett dilemma för FRA:s trovärdighet, även om inte alla uppgifter om bristerna stämmer.

Mark Klamberg skriver i ett par inlägg att hanteringen är laglig. Han pekar på något viktigt, nämligen att lagstiftningen är mycket allmän när det gäller bytet av information med andra stater.

Men det betyder inte att FRA eller MUST kan göra som de vill. Eller för den delen Säpo, även om det är annan lagstiftning.

Det finns ett politiskt ansvar för hur långt svenska myndigheter går. Den lagtext som Klamberg citerar säger detta rent ut: regeringen kan meddela föreskrifter.

Så sker också. Regeringen tar hemliga beslut som reglerar myndigheternas samarbete med utländska underrättelseorgan. Det sker på de särskilda regeringssammanträden med begränsat antal deltagare (minst fem) som inte syns i några kalendarier eller offentliga protokoll.

Om inte nuvarande och tidigare regeringar satt upp tillräckliga gränser för FRA:s samarbete så är bristerna också ett politiskt ansvar.

För övrigt noterar jag att Morgan Johansson (S) svängt 180 grader om Sveriges samarbete med USA:s ambassad om övervakning. Vad kan det bero på?

Andra om FRA: AB, med flera

1 kommentar:

  1. Tack för länkarna!

    Morgan Johansson omsvängning kan bero på lagstiftningen uttryckligen tillåter att polisen/SÄPO får utbyta information med andra länders underrättelse- och säkerhetstjänster utan ytterligare inblandning av riksdagen. Dokument Inifrån gav ju intrycket av att informella avtal (i bemärkelsen ej formaliserade genom riksdagsbeslut) om utbyte av information är olagliga. Så är inte fallet.

    Det har förmodligen Beatrice Ask förklarat för justitieutskottet och Morgan Johansson har accepterat den förklaringen.

    SvaraRadera