tisdag 7 december 2010

Carl Bildt förnekar svenskt deltagande

När Natos försvarsplanering för Baltikum nu åter får rubriker har jag ställt en fråga till Carl Bildt om varför regeringen inte informerat Socialdemokraterna om Sveriges roll. The Economists erfarne skribent Edward Lucas har ju skrivit att Nato planerar att använda svenskt luftrum vid en allvarlig kris på andra sidan Östersjön.

Utrikesministerns svar lyder så här:

"Anledningen är att det inte finns någonting i denna del att informera om. Vi har ingen del i denna planering."

Bildt formulerar sig alltså annorlunda än i mars, då han svarade på Mona Sahlins öppna brev genom att säga att försvarsplanering inte lämpar sig för offentliga diskussioner. Nu är budskapet tydligt: "Vi har ingen del i denna planering".

Jag ställde följdfrågan: Så representanter för Sverige har inte deltagit i möten om till exempel det Edward Lucas beskriver, användningen av svenskt luftrum, eller andra delar av försvarsplaneringen för Baltikum?

Carl Bildts svar är kort och kärnfullt: "Nej"

Jag utgår från att utrikesministerns svar är uppriktigt och inte några semantiska finter om att Sverige inte deltar i Nato-planeringen om vi bara lyssnar och inte skriver under några papper. Eller att vi kan delta inom ramen för EU:s solidaritetsklausul, och Nato sedan kan betraktas som något helt annat. Dessutom utesluter Carl Bildt förvånansvärt kategoriskt att några svenskar deltagit i möten med Nato om försvarsplanerna.

Samtidigt ter sig Edward Lucas uppgifter trovärdiga. Dels på grund av hans unika kontaktnät och för att hans övriga uppgifter (om marktrupp via Polen t ex) verkar stämma. Dels därför att det är militärt logiskt att använda svenskt luftrum. Slutligen därför att jag har uppgifter om känsliga möten med Nato i år som bara ett fåtal på Försvarsdepartementet och UD ska känna till och som skulle vara lättare att motivera om vi var medlemmar av alliansen. Jag tänker inte gå närmare in på det här.

Vi får väl se vad som kommer fram så småningom. I vilket fall så förändras Sveriges säkerhetspolitiska läge om Edward Lucas uppgifter stämmer. Det borde diskuteras mer öppet, även av Bildt och Tolgfors.

Om svenska militärer, tjänstemän eller diplomater fört samtal i denna fråga med Nato eller Nato-länder utan utrikesministerns vetskap är det förstås allvarligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar