tisdag 21 december 2010

Bra början - men det räcker inte

Äntligen uttalar sig Socialdemokraternas partisekreterare om Primegate. Ibrahim Baylan säger till Aftonbladet att han vill ha lagstiftning mot dold lobbning och hemliga partibidrag. Det tänker han ta upp med övriga partisekreterare efter helgerna. [UPPDATERING Den här bedömningen byggde på den kortare artikel som Aftonbladet lagt ut när inlägget skrev, samma som fanns i papperstidningen. Senare under dagen tillkom citat av Baylan och av Österberg som jag i likhet med Lena Sommestad och Magnus Ljungkvist är kritisk till.]

Ibrahim Baylans uttalande är en bra början, men Socialdemokraterna behöver också en egen uppförandekod och skärpta etiska riktlinjer.

Här är några möjliga inslag:

Personer anställda på PR-bolag (särskilt med anonyma uppdragsgivare) kan inte samtidigt ha förtroendeuppdrag för det socialdemokratiska partiet.

Riksdagsgruppen bör förtydliga de etiska riktlinjerna när det gäller kontakter med PR-bolag, så att risken för intressekonflikter minskar. Till exempel inte ta emot ersättning av PR-bolag (även i formen ”gratishjälp”) eller låta sig bjudas på måltider och resor. Ledamöterna bör redovisa sina kontakter med PR-firmor till gruppledningen (i Storbritannien måste detta offentliggöras för alla parlamentsledamöter).

Partiet ska inte självt anlita PR-firmor som inte redovisar sina kunder öppet.

Partistyrelsen bör se över stadgarna, till exempel ”skyldigheter för förtroendevalda”, och göra nödvändiga förändringar för att minska riskerna för hemliga dagordningar från anställda på PR-bolag som utnyttjar sitt medlemskap för sina kunders räkning. Vad gäller uteslutning finns redan tydlig text i stadgarna om osolidariskt agerande som skadar partiet.

Lova inför nästa val att (liksom Barack Obama) ha en karantänstid för den som vill gå direkt från PR-firma (särskilt med anonyma kunder) till ett socialdemokratiskt politiskt uppdrag/anställning i regeringskansliet, till exempel ett år om man inte anger vilka uppdragsgivare man arbetat för (i USA gäller två år).

Att inför nästa val ta fram förslag till regler/lagstiftning om PR-firmorna för alla partier, liknande vad som görs i många andra länder, UK, USA, EU-kommissionen etc. Till exempel obligatorisk "avkylningstid" för den som vill gå från en anställning/ministerpost direkt till ett PR-företag, liksom register över professionella lobbyister inklusive deras kunder.

Andra om Primegate, lobbning: AB, AB2, Dagens Arena, Dagens Media, Social Europe Journal (Fredrik Jansson), Lena Sommestad, med flera

8 kommentarer:

 1. Hej Mats,
  jag instämmer i mycket av det du skriver, särskilt vad gäller avkylningstider och redovisning, men tycker att en regel som säger att personer som är anställda på ett PR-bolag inte kan ha politiska förtroendeuppdrag vore att gå för långt.
  För det första tycker jag att människor ska uppmuntras att lägga sin fritid på politiska uppdrag, oavsett vad de jobbar med.
  För det andra vore den logiska förlängningen av en sådan regel att även personer som arbetar för intresseorganisationer eller fackföreningar borde förbjudas från att ha uppdrag. Enda skillnaden är ju att pengarna går i PR-fallet går via en mellanhand.

  En rimligare avgränsning vore därför att personer som arbetar på PR-byråer som inte är öppna med vilka kunder de har inte ska ha politiska uppdrag för partiet.

  SvaraRadera
 2. Jag finner det upprörande att riksdagsmän överhuvudtaget tillåts ha hemligheter för väljarna.

  Inför 24-timmar om dygnet kameraövervakning med ljudupptagning för samtliga riksdagsledamöter så slipper vi allt mygel. Visst kan man se det som integritetskränkande men fördelarna uppväger nackdelarna.

  SvaraRadera
 3. Vad är "dold lobbying"?

  Om jag stoppar en politiker på sta'n och har ett snack med honom/henne så kommer detta aldrig att redovisas någonstans. Inget protokoll, ingen diarieföring... nothing. Är jag då en "dold lobbyist"?

  Och rätta mig om jag har fel men är inte vi i Sverige rätt glada åt att man kan göra just detta... att man när tillfälle ges kan gå fram till en politiker och säga "öh du... kan vi snacka lite... jag har något jag vill säga"? Brukar inte gräsrotens informella spontana samtal med de folkvalda vara ett av den svenska demokratins skryt-nummer?

  Jag gjorde ungefär det med miljöminister Andreas Carlgren strax innan valet... högg tag i honom och påverkade honom att inte säga att kärnkraft är koldioxidfri. Han tog åt sig av det. Han fick också en present av mig, i form av en nål-knapp med en åsikt skriven på ("Kärnkraft? Ja Tack"). Detta redovisades ingenstans, annat än på den egna bloggen.

  Gjorde jag då något som Baylan nu vill skall vara olagligt?

  Om en politiker helt och fast delar åsikt med någon annan, vare sig det är en privatperson, en betald lobbyist, en opinionsskapande organisation (Greenpeace, Läkare Utan Gränser, Barncancerfonden, etc) så får denne politiker inte uttrycka det och skriva under på det då? Eller skall det vara tvång att politikern måste skriva om hela inläggt/framförandet/motionen med helt egna ord? Eller måste vi ha någon slags redovisnings-plikt i stilen "Denna åsikt jag nu framför delas av medborgare NN, organisation XX, företag YY och parti ZZ"?

  Dolda partibidrag, det är en annan femma och där håller jag med: alla bridrag som går till partier, och politiska organisationer, skall redovisas öppet.

  Men vad är "dold lobbyism"? Hur skall detta begrepp kunna beskrivas med en tydlig, avgränsande och lagförbar definition? Hur skall "dold lobbyism" kunna defineras?

  SvaraRadera
 4. Jag förstår inte hur man kan ta så här lättvändigt på det här. Detta måste ju utredas, då det dels kan ha påverkat sedan lång tid tillbaka, se t ex Dagens Media-artikel från mars 2007 "Hemligt S-möte på Prime" http://www.dagensmedia.se/nyheter/article10939.ece
  ,dels kan ha manipulerat valresultatet. Svenskt Näringsliv är intimt nära förknippat med Moderaterna. Då inställer sig frågan: Finns det moderater som känner till att detta har förekommit? Hur lång tid har det egentligen pågått? Hur länge har Prime fått pengar av Svenskt Näringsliv, för att driva deras politiska linje? Arenas "samarbete" med timbro i Borg-kommissionen är ju verkligen mot bakgrund av detta också oerhört suspekt. Är Socialdemokraterna ett parti som plötsligt är knutet till högerns främsta tankesmedja? Ja, men då är ju Socialdemokraterna ett högerparti, och skall gå ut med det till väljarna klart och tydligt att de ställer sig bakom Moderaternas politik, samt att det är Svenskt Näringsliv som dikterar och betalar vad de ska göra. För det är ju nämligen det som blivit följden. Till och med till höger om Moderaterna i vissa frågor, som t ex att privatisera trygghetsförsäkringarna, då ju de som representerar "f d" socialdemokraterna i Borg-kommissionen i flera av fallen representerar försäkringsbolag och vårdföretag som vill in på den "marknaden".

  SvaraRadera
 5. Tips på hur man definierar "dold lobbyism" = korruption (varför skulle man annars hålla den dold).
  Ta t ex den här definitionen av korruption som Gullan Gidlund redovisade i Demokratiutredningen, den utredning som Brita Leijon höll i tills hon blev tämligen bryskt avbruten av Göran Persson tror jag att det var:

  ”I princip kräver den svenska lagen en förbindelse mellan det givna bidraget och ett partis officiella agerande som inte står i enlighet med genomförande av partiprogrammet.”

  Liknar det inte just det som har skett i det här fallet?

  När det gäller centerns helomvändning i kärnkraftsfrågan inställer sig också ett enormt frågetecken. Hur kunde det partiet genomföra en sådan extreme makeover?

  Här finns saker att reda ut, det är otvivelaktigt fallet.

  SvaraRadera
 6. dels kan ha manipulerat valresultatet

  Eh...stopp och belägg. Anklagare du Prime för att ha organiserat valfusk? Skärpning nu...

  ”I princip kräver den svenska lagen en förbindelse mellan det givna bidraget och ett partis officiella agerande som inte står i enlighet med genomförande av partiprogrammet.”

  Liknar det inte just det som har skett i det här fallet?


  Gör det? Rätta mig om jag har fel men gick inte (s) på val på att säga att kärnkraften skall avvecklas under en behovsprövning varje mandatperiod? Jo, se på f-n... det gjorde de visst. Jag citerar:

  Kärnkraften ska successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. En prövning måste därför göras varje mandatperiod.

  Nu vet vi också att (s) kraschade bland annat på grund av just den här inställningen.

  Så kanske borde de lyssnat mer på Prime så hade de kanske räddat de där få procenten som hade krävts för att vinna majoritet istället för att reta upp industriarbetarna i Sverige. Men (s) prioriterade istället att inte reta upp sina "kompisar" (v) och (mp).

  När det gäller centerns helomvändning i kärnkraftsfrågan inställer sig också ett enormt frågetecken. Hur kunde det partiet genomföra en sådan extreme makeover?

  Sant som det är sagt... det är verkligen skrämmande att Centern gjorde en sådan helomvädning som stod i bjärt kontrast till deras tidigare inställning i frågan.

  Därför var det skönt att de att Olofsson och gänget vred tillbaks Centern ifrån 70-talets och Fälldins kovändning, i riktning mot den hållning som Bondepartiet hade när de stod som pionjärer för svensk kärnkraft, vilket möjligjorde bland annat Freden i Sarek så att älvar kunde fredas. Tack vare Bondepartiets avancemang av svensk civil kärnkraft kunde vi - med bland annat elvärme - kraftigt minska vårt oljeberoende. Så äntligen(!) - för att citera Fylking - är ordningen återställd efter 30 mycket mörka år.

  SvaraRadera
 7. "ordningen återställd" - vems ordning då?
  Folkopinionen mot kärnkraft är stark, och det finns många frågetecken till hur Alliansens löftesbrott mot sitt uttryckligt avgivna löfte i valrörelsen 2006 gick till, vilka krafttag som frammanade dem, och vem som var avsändare där.

  Från:
  ”Enligt 5 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är det förbjudet att uppföra nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Denna bestämmelse kommer inte att upphävas eller förändras under mandatperioden 2006-
  2010. Det innebär att inga nya kärnkraftverk kommer att uppföras eller påbörjas.” (http://www.alliansforsverige.se/wp-content/uploads/2007/09/energipolitik…)

  TILL

  ”Avvecklingslagen avskaffas. Förbudet mot nybyggnad i kärntekniklagen tas bort. En utredning tillsätts för att utforma en kärnkraftslagstiftning som ger förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften”.

  Den här lobbyismen är suspekt det är ett som är säkert. Och folkviljan förs bakom ljuset.
  Ännu värre är centerns medgivande till uranbrytning, det är ett slag i ansiktet på den valmanskåren, förutom att det förstör vår natur ohjälpligt.
  Vansinne, med andra ord. Och ett stort svek mot framtida generationer.

  Nya kärnkraftsbyggen skall inte byggas med statliga pengar, blir nästa "makeover" som kommer slussa igenom genom tvärvändning.

  Man ljuger väljarna rakt upp i ansiktet i fullständigt grundläggande frågor - det kan man kalla demokratiförakt om något.

  SvaraRadera
 8. "ordningen återställd" - vems ordning då?

  Den ordning som rådde innan Centern gjorde en ful kovänding på 70-talet vad gäller kärnkraften.

  Folkopinionen mot kärnkraft är stark

  Fel. En undersökning efter kärnkraftsbeslutet visar att ca 70% av svenskarna stöder det beslutet. 2 av 3 sossar stöder det. Till och med 4 av 10 miljöpartister tyckte att det skulle bestå hellre än ta tillbaks tillståndförbudet,. och "bara" 5 av 10 ville ha det tillbaks.

  http://svt.se/2.128339/1.2072678/undersokning_stod_for_ny_karnkraft

  ”Enligt 5 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är det förbjudet att uppföra nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Denna bestämmelse kommer inte att upphävas eller förändras under mandatperioden 2006 - 2010. Det innebär att inga nya kärnkraftverk kommer att uppföras eller påbörjas.”

  Vilket är helt sant därför att 5 § ändras inte förrän 2011-01-01.

  Ännu värre är centerns medgivande till uranbrytning

  Om du skall ljuga så gör det åtminstone trovärdigt: centern har inte sagt någonting om att ändra tillståndprocessen för uranbrytning. Tvärt om har Andreas Carlgren gått ut och sagt att om man skulla hamna i den fruktansvärda situation (notera ironin) att 1) ett uranbrytningsföretag faktiskt klarar av en miljöprövning så att deras verksamhet har bevisats kunna skötas inom ramarna för svensk miljöskydd och 2) en kommun inte använder sitt veto utan beslutar att de faktiskt vill ha verksamheten hos sig, så är han inre oäven för att helt enkelt förbjuda dem ändå, ifrån Stockholm.

  http://andreas.centerpartiet.net/2010/09/15/c-nej-till-uranbrytning/

  Så sluta snacka skit nu, ok? Centern var ett av de partier som var mest pådrivande att skapade den svenska kärnkraften. Idag är man motvilligt accepterande av kraftformen eftersom man - till skilknad från (s), (v) och (mp) - inser att vi behöver den ett tag till eftersom det förnybara inte håller sina löften gott nog.

  "Folkviljan" du pratar om tillhör en skränig minoritet som inte fuxit ur sina 70-tals lusekoftor.

  SvaraRadera