torsdag 2 december 2010

UD träffade USA:s ambassad om Wikileaks

Carl Bildts medarbetare träffade förra veckan den amerikanska ambassaden för att diskutera Wikileaks. Det framgår av en allmän handling som jag fått ut från UD.

Mötesanteckningarna är hemliga. Rubriken på promemorian (daterad 25 november) lyder: "UrP:s möte med amerikanska ambassaden om Wikileaks".

UrP är en förkortning av Utrikesrådet för politiska frågor på UD, för närvarande Björn Lyrvall.

[UPPDATERING: Jag begärde även i augusti ut allmänna handlingar från UD angående Wikileaks. Då fick jag två dokument samt besked om en tredje handling som är sekretessbelagd i sin helhet, med diarienummer UF2010/47283/ASO]


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar