tisdag 21 september 2010

En märklig undersökning

Dagens Nyheter drar stort på en debattartikel av Carl Melin, opinionschef på United Minds. "Ohly skrämde bort var tredje S-väljare", är rubriken på nätet.

United Minds har inte publicerat undersökningen i sin helhet, och av debattartikeln framgår inte vilka frågor som ställts. Carl Melin redovisar bara ett urval.

Därför får man än så länge gå på texten i DN för att bedöma mätningen.

Två saker ter sig särskilt märkliga.

Det ena är statistiken. I början av artikeln skriver Melin om "de socialdemokrater som bytte politiskt block i årets val". Det är underlaget för påståendet att var tredje väljare lämnade (S) på grund av samarbetet med vänsterpartiet.

Samtidigt framgår det att United Minds intervjuat 1 500 personer.

United Minds uppger att 8% som var socialdemokrater år 2006 röstade borgerligt år 2010. Det motsvarar 3 procent av den totala väljarkåren, enligt Melin. Då bygger alltså påståendet om (V), RUT-avdrag m m på ett urval på 75 personer. Av dem är det en tredjedel, 25 personer, som ligger till grund för vinkeln i artikeln och på DN:s förstasida.

Sedan, mitt i texten, byter Melin till att använda alla väljare som urvalsgrupp, om jag läser rätt. Då är det 64 procent som tycker (S) pratar för lite om tillväxt. Men av dessa är hälften borgerliga väljare, vilket inte framgår av ingressen och är svårläst i artikeln.

Det andra märkliga är att artikeln inte redovisar alla frågor. Om United Minds frågat om samarbetet med (V) har man väl rimligtvis också frågat om resurserna till välfärden, om tveksamma väljare upplevt skillnaderna mellan blocken som tillräckligt stora i andra frågor, om bensinskatten etc. Men det är endast några få frågor som artikeln tar upp.

Så varför skriver den kloke Carl Melin den här artikeln?

Det vet jag inte. Däremot borde Melin och DN ha berättat att United Minds tillhör samma bolagsgrupp som Prime PR, ett företag som på uppdrag av näringslivet vill förändra opinionen inom socialdemokratin i just den typ av frågor som dagens artikel är vinklad på.

[UPPDATERING: Carl Melin skriver i en kommentar här nedan att siffran 64% också är baserad på (S)-väljare 2006 som bytt block. Han medger att antalet sådana personer i undersökningen är begränsat.]

[UPPDATERING2: Det är lite pinsamt att vara teknisk fysiker och få 3% av 1 500 att bli något annat än 45, som Mikael Färnbo helt riktigt räknar fram på Dagens Arenas blogg. Men det gör bara Carl Melins artikel ännu märkligare. 15 personer som grund för hela vinkeln.]

11 kommentarer:

 1. Väljarkåren har blivit mer "höger". Men Mats Engström vill inte lyssna. Och han håller för ögonen också. Och skjuter mot budbäraren som för fram ett budskap han inte vill höra. Fortsätt så Mats Engström. Kanske måste partiet ner till 25% innan du vill ta in verkligheten.

  SvaraRadera
 2. Hej Mats,

  Antalet personer som gått från S till alliansen är givetvis färre än 1500 så där har du rätt. Däremot är det även med få intervjuer möjligt att studera de vanligaste svaren bland de som lämnat partiet, även om det givetvis finns en felmarginal. De 64% som tycker att S pratar för lite tillväxt är också bland dem som lämnat S.

  Övriga frågor i undersökningen handlar om sådant som när väljarna bestämde sig, vilket parti som var tydligast, viktigaste frågan mm. Men då mkt av detta redovisas i VALUn koncentrerade jag mig i artikeln på att analysera vilka väljare som lämnat S och vilka skäl som dessa anger för det.

  Ditt sista, insinuanta stycke, väljer jag att inte bemöta. Undersökningen är seriöst genomförd som en grund för att kunna analysera valet, oavsett ägarband på företagsnivå. Analysen av det sämsta valet för S sedan 1914 kräver att man lyfter sig över misstänkliggöranden.

  SvaraRadera
 3. Tack för svar, Carl. Finns det någon minimigräns för United Minds när det gäller urval av personer som det går att dra säkra slutsatser från? Vilka övriga frågor ställdes till de (S) väljare 2006 som bytte block?

  SvaraRadera
 4. Hej Mats,

  Minimigränsen beror helt på urvalet och tendenser. Här har vi redovisat de främsta skälen som har angetts bland de frågor som ställdes just till S-väljare som bytt block. Resultatrapporten i sin helhet är dock inte klar men kommer givetvis att publiceras när så är fallet. Vi vill inte dölja något utan bara bidra till en ökad förståelse av väljarna.

  SvaraRadera
 5. Bra bloggpost. En reflektion:

  Om sossar som bytt block anger RUT-avdraget som skäl, beror det på att de gillar RUT-avdraget mycket, eller beror det på att RUT är en av de saker som diskuterats mycket i valrörelsen och alltså är en närliggande sak att ta upp, när det egentligen finns andra och mycket starkare skäl som är svårare att artikulera?

  (Drew Westens bok The Political Brain kan för övrigt rekommenderas till alla som någon gång försöker tolka en opinionsundersökning.)

  SvaraRadera
 6. Det är ungefär 0,5 % av låg och medelinkomsttagarna som nyttjar RUT och det är ungefär 7 miljoner invånare det är ganska fantastiskt att opinionsmätningen säger att så många som 37 % som lämnade sossarna på grund av RUT.

  Det är väldigt få som nyttjar RUT men det skulle tydligen vara så att folk är för RUT men de nyttjar inte RUT själva.

  Låter knappast realistiskt.

  SvaraRadera
 7. Ja apropå RUT: Vad svarar man på frågan har du slutat att slå din fru? Varför får vi inte veta hur frågorna ställts i sådana här undersökningar...?

  SvaraRadera
 8. Hej alla.

  Jag är inte helt säker på att jag håller med om att det här ens är relevant. Jag räknade lite på det, och såvida jag inte räknat fel så kan vi fortfarande vara ganska säkra på att analysen stämmer:

  Med utgångspunkten ovan är det fortfarande 45 respondenter som svarat. Om vi antar att detta är ett slumpmässigt urval (vilket tycks rimligt) så kan vi med hjälp av lite detektivarbete och uträkningar sätta ett 95% konfidensintervall på den 37% siffra som användes i artikeln på mellan 0.448873241 och 0.291126759. Vad betyder då detta?

  Utifrån artikeln kan vi vara 95% säkra att om alla väljare i Sverige fått svara på frågan så hade mellan 49% och 29% svarat att de bytte block pga RUT, och snarlika siffror för vänsterpartiet.

  Slutsatsen: Detta skulle förstås vara en stor avvikelse om vi skulle mäta extremt noga. Men analysen håller även om det finns en möjlighet att det är så lågt som 29% eller så högt som 49%. Sedan får man ju analysera om detta svar verkligen stämmer, eller om detta inte hade hänt om man lyckats skapa en annan frame for diskussionen, men fakta är att det är detta som svenska folket säger, vare sig ni gillar det eller ej.

  SvaraRadera
 9. Tack Gardar för kommentar. Jag har inte möjlighet att räkna konfidensintervall på detta nu och det är också svårt när inte bortfall etc är angivet. Kvar står att urvalet är mycket litet och att det inte finns någon redovisning av vilka frågor som ställts i övrigt.

  SvaraRadera
 10. Ett tillägg till Gardar: det är förstås också som du skriver av betydelse om urvalet av 1 500 på valdagen är representativt utifrån samtliga faktorer som kan ha betydelse.

  SvaraRadera
 11. essbeck,

  Nej, det där med solidaritet är ju lite svårt för socialdemokratiska väljare annat än som slagord. Att vara för rut kan ha orsaker i stil med det är bra att människor får arbete med sociala förmåner.
  Det kan också vara så egoistiskt att en städare inte röstar på den hand som tar ifrån honom försörjningen...

  SvaraRadera