fredag 10 september 2010

Anna Lindh om det lika människovärdet

Anna Lindh på SSU-kongressen, augusti 2003:

Man kan föra många teoretiska, komplicerade diskussioner om vad ideologi egentligen handlar om. För mig, både som SSU:are och i dag, är grundfrågan det lika människovärdet. Det är inte bara något som man skriver i högtidliga deklarationer och storstilat säger i tal. Att ta det lika människovärdet på allvar är att tänka på det hela tiden.

När vi säger att man måste bygga ut utbildning, göra allt för att ge unga människor bra livschanser, handlar det om det lika människovärdet.

När vi diskuterar arbetslivet, inflytande, att det man gör är meningsfullt och att man kan påverka, handlar det om lika människovärde.

Jag var SSU-ordförande under en tid då ungdomsarbetslösheten ökade, precis som den tyvärr gör i dag igen. Och det som skrämde mig mest med den ökande ungdomsarbetslösheten var när jag inte bara såg siffrorna på pappret, utan när jag kunde komma ut och träffa människor och känna hur arbetslösheten liksom påverkade hela samhällsklimatet. När man mötte gymnasieelever som skulle gå ut om något år, och frågade "Vad vill du göra", och de sa, "äh, det är liksom ingen idé". [...]

Det är också det lika människovärdet som ligger till grund för en offentlig sektor som kan garantera tryggheten i välfärden för barn, sjuka och gamla. [...]

Det är det lika människovärdet som gör att vi driver och har drivit miljöfrågan så hårt. För det handlar om att se till att vi inte tar utrymmet som hör till framtida generationer.

Det är det lika människovärdet som gör att den internationella solidariteten har varit så avgörande för socialdemokratin, och inte minst SSU. För om man tror på lika människovärde så stannar det inte vid Sveriges gränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar