fredag 3 september 2010

Lena K Samuelsson och lobbyismen, del 2

Dena valrörelse har inte bara sett en inflation i opinionsmätningar utan också mängder av så kallade valkompasser. Tydligen finns det också väljare som använder nätenkäterna för att bestämma sig.

Därför hoppas jag på en ordentlig granskning av hur valkompasserna satts ihop och hur objektiva de är. Det borde vara en naturlig del av medieforskarnas och statsvetarnas utvärdering.

Till exempel är det märkligt att så få frågor handlar om resurserna till skola, vård och omsorg. Det brukar alltid vara en av väljarnas viktigaste ämnen.

Ta den valkompass som Svenska Dagbladet marknadsför intensivt, men som fått en hel del kritik. Där finns inte en enda fråga om fler anställda i välfärden, om valet mellan sänkta skatter och bättre omsorg.

Däremot tar Svenska Dagbladet upp privata sjukvårdsförsäkringar.

Vad beror detta urval på? Diskussionen och utvärderingen skulle bli lättare om tidningens ansvariga utgivare, Lena K Samuelsson, följde de grundläggande principer om öppenhet som medier tillämpar i många andra länder. Visserligen kommer valkompassen från TT Spektra, men det är Samuelsson som ansvarar för publiceringen.

Valkompassen har enligt Svenska Dagbladet satts ihop av tre statsvetare. Tidningen berättar inte att en av dessa, Stig-Björn Ljunggren, arbetar åt pr-bolaget Grayling.

Pr-bolag är ovilliga att berätta om sina kunder. Däremot råkade jag i somras gå förbi ett av de seminarier i Almedalen där Grayling medverkade. Ämnet: fler privata försäkringar i välfärden.

Stig-Björn Ljunggren är en sympatisk person och en av Sveriges bästa politiska analytiker. Jag tror inte att han stoppar in frågor i en valkompass på beställning.

Men det ändrar inte behovet av öppenhet. Jag har svårt att tänka mig att The Guardian eller New York Times skulle låta en pr-konsult göra valkompasser inför ett val, och sedan mörka det för sina läsare. Svenska medier är otroligt naiva i sin syn på pr-firmorna, som jag skrivit tidigare. Samma sak gäller SVT och Sveriges Radio, som också låtit Stig-Björn Ljunggren göra en valkompass, utan att mediebolagen berättar om hans arbete för Grayling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar