lördag 12 mars 2011

Reinfeldt måste försvara kollektivavtalen

Euro-toppmötet kom i går kväll överens om en "pakt för euron". Den beskrivs som mindre bindande än de tysk-franska förslagen för en dryg månad sedan. Ändå innehåller pakten en ny färdriktning jämfört med den sociala modell som funnits i EU:s Lissabonstrategi och andra politiska dokument.

Den nya pakten innehåller fortfarande återhållsamhet med löner, höjd pensionsålder och hårda regler om statsskulder. Formuleringarna tycks vara vagare än tidigare, och länderna kan välja formerna för hur de genomför pakten. Den kommer likväl att användas för att pressa fram sociala försämringar. Däremot finns inte motsvarande hårda tag mot den oansvariga finanssektor som skapat stora delar av krisen.

Texten om att försvaga nationella kollektivavtal tunnades ut, men det är anmärkningsvärt att EU-ledarna över huvud taget lägger sig i denna fråga. Fortfarande är målet att ha mer decentraliserade förhandlingar. Det är knappast bra för fackföreningarnas styrka och inte heller för moderniseringen av europeisk ekonomi.

Pakten för euron kommer att påverka alla 27 medlemsländer. Fackföreningar mobiliserar redan inför vårtoppmötet 24-25 mars. De partier i riksdagen som vill försvara kollektivavtal och den europeiska sociala modellen måste höja tonen ännu mer.

Reinfeldt måste lägga in sitt veto mot försvagningar av kollektivavtalen, annars bör de rödgröna partierna inte godkänna regeringens position inför vårtoppmötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar