lördag 12 mars 2011

Extremt allvarligt läge

En explosion tycks ha skadat reaktorinneslutningen i Fukushima. Därmed kommer mer radioaktivitet ut i omgivningen. Varningarna om en härdsmälta blir ännu mer dramatiska.

Vad man måste förstå i den här situationen är hur svårt räddningsarbetet blir. Redan är strålningen i kontrollrummet långt över normala nivåer. Om stora delar av byggnaden är förstörd kommer det att bli svårt för någon människa att vara i närheten av den skadade reaktorn. Strålningen och det kaos som troligen råder nu kommer att påverka även övriga fem reaktorer i detta stora kärnkraftverk.

Jag har skrivit kritiskt om kärnkraft i många år, men ändå hoppats att något som detta inte skulle inträffa efter de fruktansvärda erfarenheterna från Tjernobyl. De senaste uppgifterna gör mig verkligen orolig.

[UPPDATERING Nu vid 15-tiden säger japanska myndigheter att det var den yttre barriären som gav vika men att reaktorn i sig själv fortfarande är innesluten. Uppgifterna är motstridiga men redan det stora utsläppen av radioaktivitet ställer till allvarliga problem för räddningsarbetet.]

Andra om Fukushima: AB, DN, Exp, SvD, SvD2, med flera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar