torsdag 3 mars 2011

Den stora EU-striden som medierna missar

Regeringen saknar majoritet i riksdagen. Det är värt att påminna om det ibland. På sikt kan Fredrik Reinfeldt få stora problem med till exempel förankringen av EU-politiken.

I går undvek i alla fall regeringen ett nederlag. Vad jag förstår skedde ytterligare en miss med kvittningssystemet vid voteringen om EU:s ekonomiska styrning med mera. Regeringen behöver inte lämna en skrivelse till riksdagen inför vårtoppmötet 24-25 mars.

Det betyder inte att frågan försvinner. Fredrik Reinfeldt kan inte ha en majoritet i riksdagen emot den linje han vill driva på toppmötet.

Här handlar det inte om småsaker. I spåren av den ekonomiska krisen vill EU-kommissionen bland annat granska hur lönerna i medlemsländerna utvecklas. Det kan leda till rekommendationer om ingrepp i lönebildningen.

Sådana krav finns redan i förhållande till länder som tagit EU-lån. Dessutom håller EU-ordföranden Herman van Rompuy på med en ny version av den konkurrenskraftspakt som Tyskland och Frankrike vill ha. Där ska även återhållsamhet med löneökningar finnas med.

Fackföreningarna har reagerat starkt på dessa ingrepp i förhandlingsrätten och på system som de nordiska kollektivavtalen. Detta är en stor EU-strid som många nyhetsredaktioner missat, trots skarpa debattartiklar från bland annat socialdemokratiska politiker.

Tidigare stödde Sverigedemokraterna de rödgröna partierna i EU-nämnden vad gäller utstationeringsdirektivet. Hur går det denna gång när regeringen ska redovisa sin linje om ekonomisk styrning, konkurrenskraftpakt med mera?

Regeringen skulle göra klokt i att lyssna på fackföreningarna och skärpa tonen mot EU-inblandning i lönebildningen. Framför allt på grund av sakargumenten, men också för att undvika nederlag i riksdagen.

Johan Danielsson skriver bra om läget på LO-bloggen. Läs också det fackliga Brysselkontorets rapportering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar