torsdag 17 mars 2011

Hjälp svenskarna i Tokyo

Lämna Tokyo. Vi hjälper er. Det budskapet ger Tyskland, Frankrike och Storbritannien till sina medborgare.

Den svenska regeringen väljer en annan väg. Tidigare har UD och Strålsäkerhetsmyndigheten enbart sagt åt svenskarna att följa japanska myndigheters rekommendationer. Sent i går kväll kom beskedet att alla inom 8 mils avstånd från Fukushima bör lämna området, efter att USA tagit motsvarande beslut. Fortfarande finns inga tydliga rekommendationer till de många svenskarna i Tokyo och Yokohama.

Genom hela denna kris har regeringen hänvisat till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som i sin tur okritiskt följt japanska myndigheter. I går tyckte SSM det var en viktig uppgift att berätta för världen hur duktiga de japanska kollegorna var. Några timmar därefter kom det motsatta budskapet - riskzonen är större än vad japanerna säger.

Jag skulle kunna fylla den här bloggen med exempel på missbedömningar SSM och UD gjort, men istället hänvisar jag den intresserade till mitt twitterkonto. Det viktiga nu är att stödet fungerar kommande timmar och dagar.

Det här är inte en kris som går över fort. Även i ett optimistiskt scenario kommer utsläppen från Fukushimi att vara stora lång tid framöver. Att det finns så mycket kärnbränsle där och att plutonium används förvärrar läget.

UD måste ha beredskap för en situation där vinden vänder och förhöjda nivåer av radioaktivitet mäts upp i Tokyo. Det kanske inte blir mätvärden som är farliga på individuell nivå, men vad händer i en megastad om det ändå blir panik? Sådana farhågor tycks ligga bakom rekommendationerna från till exempel Tyskland, men svenska UD lyssnar tydligen bara till SSM.

Tyskland har gjort korrekta bedömningar av läget vid kärnkraftverket genom hela krisen. Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt och Andreas Carlgren borde lyssna på sina kollegor i Berlin och se till att svenskarna i Japan får rätt information och stöd.

[UPPDATERING Äntligen förbereder den svenska regeringen en evakuering.]

Andra om Japan: AB, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, DN, DN2, DN3, DN4, DN5, Ekot, Exp, Exp2, GP, SvD, SvD2, SvD3 , SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, med flera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar