fredag 11 mars 2011

Den farliga kärnkraften

Över tusen människor kan ha dött i den fruktansvärda jordbävning och tsunami som har drabbat Japan. Naturkatastrofen slår mot landet och människorna på många sätt.

Nu kommer också rapporter om att situationen vid kärnkraftverket i Fukushima är allvarligare än ägarna tidigare hävdat. Trycket i reaktorn ökar och det finns risk för radioaktivt läckage. Enligt vissa uppgifter finns det sådana läckor i kylsystemet att påfyllnaden av kylvatten med amerikansk hjälp inte räcker.

Det är inte säkert att detta blir en härdsmälta, men läget verkar allvarligt. Återigen visar det kärnkraftens risker. Och att atomindustrin ofta ägnar sig åt desinformation när något händer - liksom när reservsystemen vägrade fungera i Forsmark år 2006.

Japan behöver allt stöd som är möjligt att få fram - både efter jordbävningen generellt och om situationen förvärras ytterligare vid reaktorn i Fukushima.

[UPPDATERING Situationen förvärras. Uppgifterna nu vid 23-tiden om mycket hög radioaktivitet i kontrollrummet och en utvidgad zon för evakuering är mycket oroande. Frågan är också vad som sker med övriga reaktorer på platsen.]

[UPPDATERING 2: Nu efter midnatt uppgifter om kylproblem också vid flera andra reaktorer i Fukushima. Utsläpp av radioaktivitet. Massevakuering. Läget verkar mycket bekymmersamt.]

[UPPDATERING 3: Nyhetsbyråer rapporterar nu på morgonen om hög sannolikhet för härdsmälta.]

Andra om situationen i Japan: AB, AB2, AB3, DN, DN2, DN3, DN4, Ekot, Exp, GP, GP2, GP3, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7 med flera

26 kommentarer:

 1. ta det lugnt, sprid inte osäkra uppgifter i politiska syften, avvakta

  SvaraRadera
 2. Hur kan det komma sig att du inte nämner ett ord om de vattendammar som brustit, de raffinaderier som exploderat(70 000 evakuerade!), de gasledningar som gått sönder och orsakar storskaliga bränder. Av alla energikällor som havererat i Japan idag så är kärnkraft den energikälla som hanterat det överlägset bäst! Just nu tuffar 4 reaktorer på i Kashiwazaki-Kariwa. Hur många andra kraftverk inom de drabbade områdena levererar överhuvudtaget energi nu?

  Det är helt obegripligt hur man kan försöka förvrida en sådan här tragedi till antikärnkraftspropaganda.

  SvaraRadera
 3. Kärnkraftsverken stänger i alla fall av sig automatiskt. Däremot har oljerafinaderier exploderat och står i brand.

  Men ja, att bygga kärnkraftverk i jordbävningsdrabbade områden är inte så smart.

  SvaraRadera
 4. Vi behöver många många fler Kärnenergiverk här i Sverige.

  SvaraRadera
 5. Jag håller med ovanstående och vidareutvecklar.

  Du förringar alltså de över tusen personer som har dött i denna katastrof till förmån för ditt eget propagandamål? Så att du kan driva en antikärnkraftsagenda på deras bekostnad?

  Du, min vän, är den värsta sorts antihumanist som vandrar på denna jord, som nyttjar dina medmänniskors död för att stryka din egen illusion av överlägsenhet medhårs.

  Jag blev länkad hit via Susanna Baltscheffkys artikel i SvD, och jag måste säga att ni båda två är av samma skrot och korn. Mänsklighetshatare på höga hästar som ens har mage att försöka använda mänskligt lidande för att pusha er egen agenda.

  Lägg av!

  SvaraRadera
 6. Hur fungerar man när man använder en tragisk naturkatastrof med många människors död och lidande till en föra fram ett politiskt budskap? Var finns empatin och medkänslan? Var finns ärligheten och den objektiva analysen när man spekulerar om härdsmälta? tar man överhövudtaget något som helst ansvar eller är den politiska uppfattningen allenarådande?

  SvaraRadera
 7. Kroppskultur, de 70000 som du pratar om som har evakuerats är ingenting mot de miljoner som kan tvingas evakueras om kärnkraftverket totalfallerar. dessutom så lär de 70000 du pratar om knappast ha evakuerats BARA på grund av oljeraffinaderiebranden utan även på andra grunder.

  SvaraRadera
 8. Det är omöjligt att förstå de som här argumenterar mot att göra politik av att människor lider och dör.

  Tycker man det är bekymmersamt att folk dött av naturkatastrofen i sig så borde man vara minst lika bekymrad över att folk kan fortsätta dö lång tid efteråt, vilket var ett politiskt beslut när man beslutade att anlägga kärnkraftverk. Och det i ett land med stor befolkning och osäker geotermik.

  SvaraRadera
 9. Anonym, det finns inget rimligt scenarie som leder till vad du kallar totafallerar. Något tjernobyl kan inte ske i en lättvattenreaktor.

  Härden hålls förövrigt kyld. Det som sker nu är helt enkelt att man pumpar in vatten i härden, den förångas och dumpas ut i inneslutningen där trycket sen stiger och nu måste man börja ventilera ut inneslutningen. Det är ännu en kontrollerad process.

  Hittills har ingen dött pga kärnkraft i denna katastrof. Samtidigt som ett vattendammshaveri spolat bort 1800 hem(när ska vi höra propagerande mot vattenkraft?)

  SvaraRadera
 10. Om du har "rötter i naturvetenskapen", varför skriver du att "trycket" i reaktorn ökar? Vilket tryck är det, menar du?

  SvaraRadera
 11. Vad ska Japanerna då använda för metod att alstra elektricitet? I dagens samhälle är kärnkraft särklass den billgaste och stabilaste metod att alstra EL. Säkerheten för moderna kärnkraftverk är rigorös, så nej om det skulle i värsta fall ske en härdsmälta skulle det inte bli som Tjernobyl. Japans geografi är inte den bästa, så alternativa metoder finns tyvärr inte, metoder som kan tillförse sådan stor befolkning och en av världens största ekonomi är idag bara kärnkraft alternativ vattenkraft. Det gäller att tänka till ibland innan man skriver massa, vem vill inte ha en metod som är riskfritt och alstrar hur mycket EL som helst.

  SvaraRadera
 12. Denna naturkatastrof visar väl ändå vad ett modernt kärnkraftverk klarar utan att någon människa kommer till skada, vad mer kan man begära?

  SvaraRadera
 13. I värsta fall kommer de att kapsla in reaktorn, och närområdet - ett mycket begränsat område - blir ett ingenmansland under en begränsad tid. Det är inga explosioner, inga radiakmoln, ingen massdöd.

  Haussa inte upp problemen i onödan, det är nog med hemskheter därnere utan att människor för sin egen propaganda hittar på.

  SvaraRadera
 14. Mänsklighetshatare ..
  Fantastiskt.

  SvaraRadera
 15. "Anonym sa...
  --- blir ett ingenmansland under en begränsad tid. Det är inga explosioner, inga radiakmoln, ingen massdöd. --- Haussa inte upp problemen i onödan, det är nog med hemskheter därnere utan att människor för sin egen propaganda hittar på."

  Nu är det 2011.. Och Tjernobyl är redan glömt.
  Beskriv vad som händer om en härdsmälta äger rum i själva havsvattnet... ?!

  Snart vet vi kanske svaret.

  SvaraRadera
 16. Joachim Schmidt12 mars 2011 kl. 01:52

  Stora olyckor kräver eftertanke kring infrastruktur, det är självklart! Må det sen vara fartyg som havererar, flygplan eller farliga vägavsnitt. De väcker frågan om hur vi bygger och lever. Och det är politik.
  Skillnaden på vattendamm och kärnkraft är att radioaktiva problem kvarstår i generationer.
  Sen är min personliga kritik mot KK inte själva energialstringen, utan brytning, upparbetning, transporter och slutförvaring.

  SvaraRadera
 17. Vattenkraftverk har orsakat mycket större skada än kärnkraftverk, om man kollar på deras historik...

  SvaraRadera
 18. Som redan har konstaterats: det är beklämmande att vissa utnyttjar andra människors lidande för en sakfrågas skull. Än mer illa blir det när det som belackarna attackerar faktiskt inte har skadat några människor.

  Hundratals människor är drunkade, krossade, uppbrända... oljeraffinaderier står i ljusan låga... infrastruktur förstörd... katastroftillstånd råder. Men ändå attackeras det som inte skadat en enda människa.

  Och påståenden som... miljoner [kan] tvingas evakueras om kärnkraftverket totalfallera... förlåt men det är skitsnack av största mått. Det finns ingen som helst fysisk verklighet bakom sådana påståenden i lättvattenreaktorer. Det är ren mytbildning och skrämsellögner.

  Så sitt ned i båten och utvärdera utgången när det är färdigt. Hittils har den "farliga" kärnkraften inte skadat en själ i detta. Och även om vi nu skulle få ett värstafalls-scenario hadnlar den potentiella skadan enbart om ekonomi, och kommer bara att lägga en bråkdel extra på det som redan gjorts. Japans största skada av att det blir härdskdaor av detta kommer att vara produktionsbortfallet.

  SvaraRadera
 19. Kroppskultur du har så fanrtastiskt mycket fel i ditt resonemang att man baxar, jag antar att du är Ungmuffare?

  SvaraRadera
 20. Man kan ju i alla fall prova solkraften. Den har stora potentialer. Gunnar Asplund är en fantastisk ingenjör som vet mycket om det här.

  SvaraRadera
 21. Det verkar finnas en särskild syn på japaner hos oss svenskar som grundas i någon gammal andravärldskrigspropagande.

  Japaner är inte människor utan djur. De är iofs högeffektiva djur, men saknar rätten till mänskligt medlidande. Det enda som förtjänar en diskussion, i denna situation, är nu deras rätt att producera egen energi med hjälp av kärnkraft.

  Vänligen underrätta er om landets prekära energisituation då man inte har några signifikanta energikällor att tillgå inom landet utom just den som levereras från kärnkraften. Ni missriktade idealistiska miljökämpar - vad är alternativet?

  Vad är likheten mellan en enuck och en kritiker?
  Svar: Bägge vet hur man gör, men kan inte göra det själv.

  Själv vill jag framföra mina kondoleanser till de omkomnas anhöriga samt mitt stöd till de som kämpar på.

  SvaraRadera
 22. Kärnkraftskramarna påstår att kärnkraftsmotståndarna saknar empati med det japanska folket för att de politiserar problemen i kärnkraftsreaktorerna. Kanske det är så att om man inte politiserar kärnkraftsproblemen och föringar skadeverkningar och bortser från långtidseffekter av kärnkraft att man då saknar empati för mänskligheten rent generellt. Vi kan inte basera våra liv enbart på ren vinst någonstans måste livskvalitet komma in i bilden och noggrant vägas mot teknikens landvinningar och noggrant väga detta mot profit och värdestegring. Vi kan inte blint utnyttja varje teknisk landvinning och bortse från riskerna bara för att tjäna pengar, pengar och pengar.

  SvaraRadera
 23. "Kroppskultur du har så fanrtastiskt mycket fel i ditt resonemang att man baxar, jag antar att du är Ungmuffare?"

  Och de felen är? Har du något som underbygger att kroppskultur skulle ha fel?

  samt

  "Tycker man det är bekymmersamt att folk dött av naturkatastrofen i sig så borde man vara minst lika bekymrad över att folk kan fortsätta dö lång tid efteråt, vilket var ett politiskt beslut när man beslutade att anlägga kärnkraftverk. Och det i ett land med stor befolkning och osäker geotermik."

  Kan du peka på en enda människa som dött av problem i de japanska reaktorerna?

  Helt ärligt, jag har varit rödgrön i hela mitt liv, men de irriterar skiten ur mig att rödgröna politiker och väljare verkar ha väldigt svårt för det här med fakta, kunskap och vetenskap.

  SvaraRadera
 24. Om något så är händelserna i Japan en indikation på att kärnkraft är den enda hållbara energikällan över huvud taget, det finns ju inget annat som har en chans till varken överlevnad eller fortsatt leverans vid en naturkatastrof. Återhämntning är viktigt för landet, att bygga nya kraftverk baserade på olja/kol/vind tar tid och tid är inte något man har när ett helt land riskerar så mycket som Japan gör, så det är väl tur att kärnkraften står pall och snabbt kan börja användas igen (om inte kraftverken i sig är för skadade så klart).

  Sorry, ni som vill att vi ska leva med elbrist och rolling blackouts i framtiden, ni får hitta bättre argument mot kärnkraft än vad som händer i Japan, för hur man än vrider och vänder på det så är det ju uppenbart att kärnkraft funkar hur exceptionellt som helst, trots extrema naturkatastrofer.

  SvaraRadera
 25. Jag ogillar att överhuvudtaget glida in på debatten om kärnkraft när sannolikt tiotusen japaner har omkommit.

  Låt oss ändock göra detta eftersom en antihuman antikärnkraftslobby tar tillfället i akt att nyttja denna händelse som hävstång.

  Vissa individer driver tesen att förnyelsebara energikällor inte har några kapitalistiska drivkrafter. Detta är helt fel. En stor del av vindkraftsbranschen t.ex. är populerad med klondyke-människor. Det går att få bidrag idag för vad som helst som nämner buzz-words så som vind, vatten och sol.
  Företag som investerar i detta gör det för att det finns ett ekonomiskt incitament. I dagsläget är det ett bidragsfinansierat incitament. Inget fel med det, vill man åstadkomma något så får man satsa pengar - enkel logik.

  Tyvärr görs inga större systemanalyser över felaktigheter som byggs in i systemet. Tag t.ex. elbilar. Elbilar får man nu inte kritisera, men om man betänker att en ren elbil med någon typ av räckvidd bär med sig ca 450 kilo batterier får det en helt annan dimension.

  Batterier är ingalunda en ren teknik. I värsta fall skapas just nu ett gigantiskt miljöproblem genom att vi inför miljardvis med ton av farliga tungmetaller i kretsloppet. "Ja men", säger då vän av ordning, " det är bättre än bensin och diesel". Nja alltså två fel blir aldrig rätt, men jag tror att miljörörelsen har blivit till gisslan för utvecklingen. Det går inte att kritisera företag som, åtminstone, på pappret försöker åstadkomma en miljövinst även om det handlar om en uppenbar sk. Green washing-aktivitet.

  Även förnyelsebar energi har börjat använda sig av gigantiska batteribankar för att kunna lagra energi, som per definition är fluktuerande. Detta talas det dock inte så högt om.

  Ovanstående kanske något OT, men min poäng är att skapa en balanserad debatt - även om denna debatt har hamnat kraftigt OT. Det blir sällan bra med en svart-vit debatt.

  SvaraRadera
 26. @`n annesch Kanske det är så att om man inte politiserar kärnkraftsproblemen och föringar skadeverkningar och bortser från långtidseffekter av kärnkraft att man då saknar empati för mänskligheten rent generellt.

  Heh, jo tack, det är exakt det vi i kramar-lägret har sagt ett bra tag nu. Vi undrar när motståndarna skall svälja stoltheten och se till de enorma miljövinter kärnkraften ger jämfört mot de flesta andra kraftslag, såväl i normal drift som vid katastroflägen som det i Japan.

  Vid normaldriften är det bara vattenkraften som är lika ren som kärnkraften, och saker som vindkraft och solkraft använder/binder upp långt större mängder ändliga resurser. Användningen av bauxit exempelvis är 80 gånger(!) högre per kWh för solkraft jämfört mot kärnkraft. Och de fossila bräsnlena - som vi vill ersätta - dödar minst 2 miljoner människor(!) globalt varje år. Att bortse ifrån detta tycker vi är rätt empatilöst.

  I katastroflägen har kärnkraften visat sig vara extremt tålig, och kontrasten mellan myterna om kärnkraftens farlighet och vad som faktiskt hände i Harrisburg, och nu Fukushima... det är som att jämföra svart med vitt. I jämförelse är exempelvis vattenkraften långt farligare. Olyckan vid Sayano-Shushenskayaden exempelvis redan slagit Fukushima med råge. Värsta dammkatastrofen - Banquiao dammen i Kona, 1975 - dödade 160 000 människor. Med referens till bauxiten ovan har ni väl inte glömt vad som hände i Ungern förra året hoppas jag? Och - igen - toppar de fossila bränslena ligan med ständiga gruvoluckor, bristande ask-dammar med mera.

  Sedan måste man också - när man ser till livskvalité - se vad skrämselpropaganda gör för människor. Att tvingas vara rädd är ett enormt sänke vad gäller livs-kvalité. Men just rädsla, tvivel och osäkerhet är kärnkraftsmotståndarnas huvudvapen... att försöka människor till att tycka som de själva.

  Så som kärnkraftskramare säger jag att det är hög tid att ta in empatin i debatten, för motståndarna uppvisar banne mig inte mycket av varan, utan är mer bekymrade över sitt ego och att inte behöva erkänna att de har fel i kärnkraftsfrågan.

  SvaraRadera