söndag 6 december 2009

Vaga löften inför Köpenhamn

En svag deklaration om framtida avtal som ersätter dagens bindande Kyotoprotokoll. Det är den största risken med klimatmötet som börjar i morgon. Oenighet i Köpenhamn vore bättre än en dålig överenskommelse.

Så mycket politiskt kapital har nu investerats i Köpenhamnsmötet att världsledarna känner sig tvungna att leverera någon slags resultat. Det är bra att den pressen finns. Japan, Kina och några ytterligare länder har tagit rejäla steg framåt.

Men det politiska trycket medför också risker. En rimlig prognos just nu är att regeringarna kommer överens om en slutdeklaration från Köpenhamn som inte innehåller bindande mål för år 2020. Istället lär det handla om utsläppsmål till år 2050, uttalanden om att medeltemperaturen får stiga högst två grader, skydd av skog och lite mer pengar till u-länderna.

Utsläppsmålen till år 2020 verkar hanteras som "pledge and review", alltså länderna berättar vad de ändå tänker göra och sedan sker en regelbunden diskussion. Det är en svagare form än de bindande mål som finns i Kyotoprotokollet (eller i Montrealprotokollet för ozonskiktet, som Al Gore jämför med).

Ett sådant resultat i Köpenhamn vore ett fiasko, även om Reinfeldt säkert skulle presentera det som en framgång. Kommer inte regeringarna längre vore det bättre att fortsätta förhandlingarna inom Kyotoprotokollet, som inte tar slut år 2012. Kyoto kan finnas kvar samtidigt som EU med flera förhandlar med USA om ett nytt bindande avtal.

Kanske är det för sent att rädda Kyoto nu. Fredrik Reinfeldt och Andreas Carlgren kan gå till historien för att ha skrotat det bindande avtalet om klimatet och ha ersatt det med vaga löften.

För att slippa den kritiken måste Reinfeldt bli tuffare än han har varit hittills. USA måste lova att gå med på bindande utsläppsmål senast första halvåret 2010. Förhandlingarna inom Kyotoprotokollet måste fortsätta tills det finns ett mer långtgående färdigt avtal. Annars är det bättre att vara oeniga i Köpenhamn så att det politiska trycket på Barack Obama finns kvar.

Andra om klimatet: DN, DN2, DN3, SvD, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar