onsdag 9 december 2009

IG-varning för Reinfeldts EU-arbete

Regeringen Reinfeldt har lett EU utan större egna initiativ. Klimatmötet i Köpenhamn avgör slutbetyget. Just nu ser det dystert ut.

Utvärderingarna av EU-ordförandeskap brukar komma i samband med det sista toppmötet. I dag samråder Fredrik Reinfeldt med riksdagens EU-nämnd om mötet på torsdag och fredag. Men den avgörande frågan kvarstår: blir det tillräckliga löften i Köpenhamn om ett bindande klimatavtal?

Hittills har den svenska förvaltningsapparaten skött det löpande EU-arbetet bra (särskilt jämfört med kaoset under Tjeckiens ordförandeskap i våras). Däremot är det på få områden som Sverige verkligen flyttat EU:s positioner framåt.

På miljöområdet, förutom klimat, har inte mycket hänt. Regeringen dröjde för länge med att utveckla EU:s hållbarhetsstrategi. Centerns initiativ om eko-effektivitet ser ut att bli tomma ord. Ännu ett exempel på hur Anders Borg stoppar nya idéer från fackministrarna.

När det gäller arbetsvillkor och sociala frågor har regeringen av ideologiska skäl vägrat driva till exempel översynen av villkoren för den som arbetar utomlands. Östersjöstrategin blev tunn. På områden som konsumentskydd, jämställdhet och arbete mot diskriminering skedde inte många framsteg.

Det går att fortsätta uppräkningen. De egna initiativen borde ha lanserats 2007-2008 för att ge resultat i höst, men regeringen var alltför passiv.

Visst finns det undantag. Carl Bildt har drivit utvidgningen framåt, Beatrice Ask fick in mer om medborgerliga rättigheter i Stockholmsprogrammet än man kunde tro. Men sammantaget är det en rätt tom lista på egna resultat.

Fredrik Reinfeldt kommer säkert att peka på att Lissabonfördraget trätt i kraft och att EU fått två nya ledare. Det är riktigt, men besluten handlade mer om att förvalta andras dagordning än att sätta sin egen prägel på tiden. Dessutom är det inte säkert att utnämningen av Herman Van Rompuy och Catherine Ashton kommer att ses som någon stor bedrift om ett par år.

Den här regeringen gillar tidiga betyg, men klimatmötet i Köpenhamn är Reinfeldts stora test och det återstår att se hur det går där. Det vore ett stort bakslag om EU skrotade Kyotoprotokollet utan att ha ett bindande avtal om utsläppsminskningar till 2020 på plats. Det danska utkastet till avtal ger skäl till oro.

Så länge regeringen inte säger tydligt nej till den danska texten måste Reinfeldt få IG-varning som EU-ordförande.

Andra om EU, klimatet: AB, DN, DN2, DN3, DN4, DN5, Ekot, Exp, SvD, SvD2, Alliansfritt Sverige, Anders Ygeman, Arbetarens klimatblogg, Effekt, Klimataktion, Lena Ek, Peter Andersson, Rödgröna, SAP, se2009.eu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar