fredag 11 december 2009

Högervindar i EU

Klimatet dominerar nyhetsrapporteringen om EU-toppmötet, men om man läser slutsatserna finns det också andra beslut som förtjänar uppmärksamhet.

Det handlar bland annat om texten kring ekonomisk tillväxt. EU ska ersätta sin tidigare Lissabonstrategi med ett program för tiden fram till 2020.

Redan Sveriges förslag inför toppmötet tonade ned arbetsvillkor, jämställdhet och miljö jämfört med hur det varit tidigare år.

De slutsatser som nu publicerats betonar inre marknad och företagens frihet ännu mer. Arbetet för goda arbetsvillkor och mot diskriminering finns knappt med alls, vad jag kan se. Texten om jämställdheten är synnerligen svag. Detsamma gäller miljön, där jag över huvud taget inte hittar centerpartiets paroll om "eko-effektivitet".

Det märks att Europeiska Rådet har en högermajoritet.

Löftena om klimatpengar är svåra att utvärda innan man vet exakt hur mycket som kommer från existerande bistånd. Klart är dock att EU inte lägger någon bud som avser hela tiden fram till år 2020.

Andra om EU-toppmötet: DN, Ekot, SvD, se2009.eu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar