söndag 6 december 2009

Bra jobbat, Beatrice Ask

Det har varit en intensiv EU-vecka. Ministrarna har slutförhandlat en rad punkter i Sveriges ordförandeprogram, i medieskugga av Tiger Woods och Anna Anka. Ändå är det en lång rad centrala frågor som behandlats på rådsmötena.

Göran Hägglund fick inte med sig hälsoministrarna på gränsöverskridande vård. Ett rejält bakslag för regeringen. Däremot tog EU steg framåt om bättre antibiotika.

Nyamko Sabuni lyckades inte komma särskilt långt med direktivet om konsumenters rättigheter. Risken är att de kommande enhetliga EU-reglerna tvingar ambitiösa länder att sänka sina krav på företagen.

Ewa Björling såg till att vi kom närmare ett gemensamt EU-patent. Hon fick också igenom en strategi för den inre marknaden, där kommissionen bland annat ska se över om tjänstedirektivet ska bli mer omfattande. Däremot blev det inget uttalat stöd för Björlings förslag att vården ska ingå i tjänstedirektivet.

Anders Borg förhandlade fram en uppgörelse om finansiell tillsyn, men finansministrarnas kompromiss får hård kritik i EU-parlamentet. Samtidigt har Mats Odell vattnat ur förslaget om kontroll av spekulationsfonder ordentligt. Vart tog löftena i EU-valrörelsen vägen?

Centerpartiets tal om eko-effektivitet förlorade i trovärdighet efter finansministrarnas slutsatser om framtiden för EU:s tillväxtstrategi. Så här skrev Anders Borg och hans kollegor:

"The Council EXPRESSES ITS CONVICTION that better integrating the social dimension and climate change policies into a new strategy should be done in a manner that maintains and reinforces the clear focus on growth and jobs. New elements should be integrated in an economically sound manner, i.e. new policies should be designed cost-effectively and assessed according to their implications for growth and jobs."

För den som inte är så van att tolka EU-språket så är det här mycket svagare än tidigare formuleringar om ambitiös miljöpolitik som drivkraft för ekonomisk modernisering och nya jobb.

Slutligen, ett av de stora framstegen för Sveriges EU-ordförandeskap. Beatrice Ask och hennes medarbetare fick igenom Stockholmsprogrammet. Justitieministern har förhandlat fram formuleringar om grundläggande rättigheter som är bättre än man hade kunnat förvänta sig (även om det finns problem kvar). Dessutom har Beatrice Ask utan stora åthävor fått igenom ett nytt program mot sexslavhandeln. Bra jobbat.

Tobias Billströms migrationsavsnitt är däremot betydligt sämre.

Andra om EU: se2009.eu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar