torsdag 22 oktober 2009

Säg nej till Tony Blair

Tony Blair splittrade EU och gick i krig med Irak. Snart kan han bli EU:s första permanenta ordförande. Det skulle ytterligare stärka de stora ländernas makt.

EU-toppmötet nästa vecka kommer kanske att diskutera vilka som ska få Lissabonfördragets nya toppjobb, trots allt. Fredrik Reinfeldt var optimistisk igår efter samtal med Tjeckiens president Vaclav Klaus.

Det är olyckligt att Reinfeldt tänker ge även Tjeckien ett undantag från EU:s rättighetsstadga, men uppenbarligen ser den svenska regeringen ingen annan väg att baxa igenom det nya fördraget. Om alla andra regeringar säger OK och den tjeckiska konstitutionella domstolen avfärdar klagomålen mot fördraget ligger vägen öppen för beslut om de nya toppjobben.

Tony Blair är den enda kandidat som lanserats till jobbet som EU:s permanenta ordförande. Det finns ett starkt momentum för att han blir vald. Visserligen har Nicolas Sarkozy nyligen uttryckt reservationer, men det kan vara fransk taktik för att få andra fördelar (till exempel Hubert Vedrine eller Elisabeth Guigou som EU:s nya "utrikesminister").

Irakkriget är ett problem med Tony Blair. Det finns fler bekymmer. Frankrike, Storbritannien och Tyskland samordnar sig redan mer än tidigare och lägger fram gemensamma förslag, som ställer mindre länder inför fullbordade faktum. Lissabonfördraget stärker de stora länders makt. Om dessutom toppjobben går till personer som Tony Blair blir det ännu svårare för Sverige och andra medelstora stater att påverka besluten.

När de borgerliga partierna var i opposition kritiserade de Göran Perssons stöd till britternas förslag om en permanent ordförande för EU. Det kan skada de mindre länderna, hette det bland annat.

Nu har Fredrik Reinfeldt chansen att visa om det talet var allvar eller bara retorik. Sverige har en unik möjlighet att lansera en EU-ordförande som vågar gå emot de stora länderna när det behövs.

Säg nej till Tony Blair.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar