fredag 2 oktober 2009

Demokratisera EU

Om Irland röstar ja idag kan arbetet för ett öppnare EU stanna av. Fredrik Reinfeldt borde driva på för att nästa kommission fortsätter Margot Wallströms arbete.

Prognoserna pekar på att irländarna godkänner Lissabonfördraget, men man ska aldrig vara säker. Missnöjet över regeringens sätt att sköta ekonomin är stort på den gröna ön. Dessutom hade det varit lättare att få en betryggande majoritet om de så kallade "garantierna" hade täckt rätten till lika lön för lika arbete. Om det blir ett ja återstår det att övertala den tjeckiske presidenten att skriva under.

Lissabonfördraget behövs, men de senaste årens tumult och trixande skymmer en större fråga. Klyftan mellan medborgare och makthavare i Europa, särskilt tydlig i EU:s snåriga beslutsfattande. Risken vid ett irländskt ja är att regeringarna drar en lättnadens suck och glömmer grundproblemet.

Trots kritiken har Margot Wallström lyckats med en hel del i sitt arbete med att öppna upp EU. Samrådet med medborgare och organisationer är bättre, det har blivit lättare att hitta information och EU-kommissionens kontor i medlemsländerna lägger större vikt vid dialog och insyn.

Ingen kunde förvänta sig att EU skulle förändras över en natt - eller ens fem år. Särskilt som Wallströms chef Barroso inte hade samma intresse av att lyssna på medborgarna utan var mer intresserad av PR. Kanske kunde Wallström också ha slagits hårdare i början för pengar och makt över det viktiga generalsekretariatet.

Ändå har Margot Wallström satt igång en process som är avgörande för EU. Det är långt till visionerna om ett mer direktvalt EU. Folkets inflytande måste på kort sikt öka genom andra åtgärder - som mer öppenhet, stöd till folkrörelser som arbetar över gränserna, medborgarinitiativ som leder till ny lagstiftning.

Frågan är vem som fortsätter detta arbete i nästa kommission. Det har inte sagts mycket om att en ny vice-president ska ha ett liknande uppdrag som Wallström. Ändå skulle det behövs om EU ska kunna få den politiska legitimitet som är nödvändig när så många beslut fattas i Bryssel. Lissabonfördraget innebär förbättringar som en ny kommission snabbt borde följa upp - till exempel möjligheten för medborgare och folkrörelser att samla in namn och få kommissionen att fundera på nya förslag.

Cecilia Malmström och Fredrik Reinfeldt kanske jublar över ett irländskt ja när rösterna är räknade. De borde ta chansen att också driva på för en fortsatt demokratisering av EU:s sätt att arbeta i vardagen.

Andra om EU och Lissabonfördraget: AB, AB2, Dagens Arena, DN, DN2, Expressen, SvD, SvD2, Anders Ekberg, Annika Beijbom, Eva-Britt Svensson, HAX, Per Altenberg

PS. Jag får passa på att gratulera Dagens Nyheter, som rekryterat briljanta Annika Ström Melin till sin ledarsida. Hon har en viktig poäng om hur Irlands "garantier" kan försvaga de medborgerliga rättigheterna. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar