fredag 20 augusti 2010

Fortsatt hög arbetslöshet

Anders Borg har hållit pressträff på Harpsund och skrivit upp tillväxtprognoserna. Tyvärr är bilden fortsatt mörk om jobben. Trots att BNP förväntas öka mer än 4 procent ligger arbetslösheten kvar långt över förra mandatperiodens nivåer.

8,5 procent år 2010.

8,0 procent år 2011.

Jag tar det en gång till. Arbetslöshet på åtta procent eller mer.

Det är extrema nivåer för Sverige. Bakom siffrorna finns människor som inget hellre vill än att jobba.

Att tolka nedskrivningen av prognosen med några promille som en stor framgång vore fel. Under hela tiden till 2014 ligger arbetslösheten långt över vad som brukade vara normalt i Sverige.

Delvis beror det på den internationella krisen. Men också på en regering som låtit sina ideologiska skygglappar sitta kvar alldeles för länge. Som skurit ned på komvux och arbetsmarknadsprogram. Som låtit byggandet kollapsa efter valet 2006. Som ökat utanförskapet i miljonprogramområdena genom nedskärningar på skolor och sjukvård.

Kanske kommer ett antal journalister nu att liksom Johan Schück i DN "glömma" arbetslösheten bland sina staplar över det ekonomiska läget. Det blir lätt så när man bor i centrala Stockholm, så annorlunda än resten av landet. Sysselsättningsgraden kommer säkert inte att finnas med eftersom Anders Borg utelämnade den i sin presentation.

Bland människor runt om i Sverige som lever med arbetslöshetens effekter lär dock inte Borgs tillväxtsiffror ge många glädjetjut.

Andra om valrörelsen: AB, AB2, AB3, DN, DN2, DN3, Ekot, Exp, Exp2, SvD, med flera

3 kommentarer:

 1. Arbetslösheten var 2005 i snitt 7.8% enligt AKU. Att kalla 8.0% långt över förra mandatperiodens siffror känns en aning överdrivet.

  I juni 2005 var arbetslösheten lite högre än i juni 2010. Trots en djup finanskris under senaste åren.

  SvaraRadera
 2. "Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus fördubblades under det första halvåret 2010 jämfört med samma period föregående år. Detta visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån. Det är den kraftigaste ökningen som registrerats hittills och påbörjandet är tillbaka på samma nivå som 2004. Även påbörjandet av småhus ökade under samma period."

  http://www.byggindustrin.com/nyheter/dubblering-av-nya-lagenheter__8020

  Adderat till tidigare kommentar så blir inte så mycket kvar av din kritik av regeringen....

  SvaraRadera
 3. Full sysselsättning ens som ett fiktivt mål övergavs här i landet i och med 90-tals krisen, sen dess har vi även i de öppna arbetslöshetssiffrorna haft konstant hög arbetslöshet.
  Nån sorts EU-anpassning kan man förmoda.

  Det lite märkliga är att vi hade den lägsta arbetslösheten de senaste 18 åren när det var långkonjunktur efter 90-talets internationella högkonjunktur och IT-bubbla. Det torde förklaras till en hel del av att det 2001 och 2002 (årsmedel 4% arbetslöshet bägge åren, enligt det gamla sättet att räkna) var stor satsning på sk kunskapslyft och komvux. Inget som gav några bestående resultat i arbetslöshetsstatistiken som snart gick upp igen och som först i slutet av den kraftiga internationella högkonjunkturen från 2003-2007 sjönk en aning till drygt 7% 2006 och drygt 6% 2007 som var toppen på högkonjunkturen. Alltså på toppen av högkonjunkturen hade vi högre arbetslöshet än när vi gick ut lågkonjunktur och in i högkonjunktur. Är inte det mrkligt?

  Östros verkar tro på KI som pratar om jämlikhetsarbetslöshet (NAIRU) på över 6%, så under det lär vi nog inte få se oavsett vem som vinner valet, RB och finansen kommer då att ställa sig på bromsen om den riskerar att gå under detta magiska tal från de ekonomiska oraklen.

  Borg (inkl Östros) är jätteoptimistiska inför valet medan internationella bedömare (t.ex. Krugman som är på besök i Sverige) ser dubbeldippen komma allt närmare.

  Det enskilt största i BNP tillväxten 2:a kv var lager med 2% som torde vara en engångseffekt efter att företagen blixtsnabbt tömde lagren när krisen slog till 2008, det största i hushållens ökade konsumtion var köp av ny bil. Kan det tänkas finns ett samband med att "bostadssparbössan" ökat i värde och man kunnat tulla lite till på den? Hushållen i Sverige är lika skuldsatta relativt BNP som de är i Spanien, Portugal och Irland vilket är aningen under USA. Sen 2000 har mindre än 40% av bostadskrediterna här gått till köp av bostad, resten är uttag ur "bostadssparbössan" som värdestegringen fyller på.

  SvaraRadera