måndag 23 augusti 2010

Folkpartiets sorteringsskola hotar tillväxten

Folkpartiets valaffischer är nog de som jag har svårast för. Visst är de skickligt gjorda. Men budskapet om skolan går tvärsemot det som är resultatet av alliansens politik.

Jag har ägnat mig åt läxläsning med ungdomar i Tensta en gång i veckan sedan slutet av år 2008. Den verkligheten ser annorlunda ut än Jan Björklunds beskrivningar av regeringens arbete.

"Framtiden börjar i klassrummet" är en av parollerna på Folkpartiets affischer. Samtidigt har alliansen avskaffat de statliga extrapengarna till skolor med tuffa förutsättningar. Resultatet: det är svårare att få studiero i klassrummen. Jan Björklunds krav på disciplin fungerar inte utan tillräckligt många vuxna i skolan.

Förutsättningarna hemma är jätteviktiga. Alliansens passiva hållning till arbetslösheten slår hårt mot eleverna. Samma sak med bristen på bostadspolitik, som ökar trångboddheten. Skolpolitik går inte att ses isolerat från resten av samhället. Ökar man de sociala skillnaderna drabbar det omedelbart barnen och deras skolprestationer.

Om detta tiger Jan Björklund. Liksom om regeringens bristande insatser för de ungdomar som kommer till Sverige direkt till högstadiet. Alltför många år har Sverige saknat en helhetssyn för att få in sådana ungdomar i skolsystemet på bästa sätt. Det är en av förklaringarna till att så många lämnar skolan utan fullständiga betyg - men det nämner Folkpartiet sällan.

Tvärtom. Nu ska Sverige få elitprogram redan på högstadiet för "begåvade" elever, med särskild intagningsprövning. Hur tänker sig Jan Björklund att en duktig tolvåring som inte kan svenska ska klara de proven? Förslaget kommer att öka segregationen ytterligare.

Folkpartiets sorteringsskola är orättvis mot elever som behöver stöd. Men det som sällan diskuteras är att Jan Björklunds politik också är ett hot mot Sveriges ekonomi.

Segregation och sociala klyftor hindrar många av Sveriges begåvade ungdomar att dra full nytta av sin talang. Neddragningar på förortsskolorna och bristen på insatser för de som kommer sent till Sverige gör saken värre. Samtidigt ropar exportföretagen efter kunniga medarbetare.

Rättvisa i skolan är bra också för tillväxten. Det borde de rödgröna säga ännu tydligare.

Andra om skolan, valrörelsen: AB, DN, DN2, Exp, Exp2, SvD, HBT-sossen, Högbergs tankar, Johan Westerholm, Lena Sommestad, Rasmus Lenefors, Robert Noord, Veronica Palm, med flera

1 kommentar:

  1. Jättebra att du tar upp de svårigheter som "sent" anlända invandrarungdomar får i skolan. Det går nämligen att läsa av skolverkets statistik och Pisa statistik mm och se att det är just dessa ungdomar som "drar ner" Sveriges resultat (givetvis på grund av att ungdomarna inte kan svenska).

    Men gör man inte en riktig analys kan man inte sätta till riktiga åtgärder. Däremot kan man göra politiska enkla poänger på det sätt som Björklund ägnar sig åt, med hårdare tag och elitsatsningar mm.

    SvaraRadera