måndag 21 juni 2010

Tunt om borgerlig miljöpolitik

Det är märkbart få nya förslag som alliansens arbetsgrupp för miljön lanserar. Dagens rapport handlar mer om de gångna fyra åren än om framtiden. Något märkligt eftersom mandatet till alliansens arbetsgrupper gäller vad som ska ske vid en fortsatt borgerlig regering.

Till exempel framgår det inte hur det påstådda koldioxidmålet på minus 40 procent ska nås. Alliansrapporten berättar inte hur mycket koldioxidskatten höjs om Reinfelt fortsätter regera. Partiernas miljöexperter föreslår inte heller någon gräns för hur mycket av utsläppsminskningarna som får göras utomlands. Det blev inte heller något tydligt besked om trafikens utsläpp.

Arbetsgruppen skriver mångordigt men luddigt om klimat, hav och biologisk mångfald. Vad alliansen bör göra på miljöpolitikens många andra områden framgår inte.

Göran Enander är en av dem som granskat vad alliansen gjort under den här mandatperioden. Det är en lågmäld, faktaspäckad genomgång som förödande tydligt visar hur miljöpolitiken rustats ned på område efter område. De rödgröna partierna har också gått igenom den internationella miljöpolitiken i en läsvärd rapport.

Debatten om tiden 2006-2010 lär fortsätta, men vad kan väljarna förvänta sig av tiden till år 2014? Är det arbetsgruppen som är oenig, eller har alliansens partistrateger bestämt sig för att inte ge några tydliga besked före valet för att undvika eventuell kritik? När fler rapporter kommer från arbetsgrupperna kommer mönstret kanske att klarna.

Andra om alliansens miljörapport: GP, Alliansfritt Sverige, Jonas Sjöstedt, Tankar hos en gråsäl, med flera

1 kommentar:

  1. Genom att Sverige exporter el till andra länder och låter elen ersätta kolkraft så sänker Sverige utsläppen av växthusgaser kraftigt. De rödgröna vill använda vindelen till att stänga kärnkraften istället för att exportera elen till andra länder för att ersätta kolkraft som har höga utsläpp av växthusgaser. Detta innebär att regeringen Reinfeldt har en bättre politik för klimatet jämfört med de rödgröna.

    SvaraRadera