torsdag 24 juni 2010

Behåller EU ledarskapet i klimatfrågorna?

Idag var jag en av talarna på en brittisk konferens om EU och klimatet, ordnad av tankesmedjan IPPR, Christian Aid och WWF-UK. Min inledning finns här. Slutsatserna i kortast möjliga version:

* EU måste genomföra löftena om minskade utsläpp, förnybar energi och effektivisering på ett ambitiöst sätt för att ha trovärdighet i resten av världen.

* Det behövs en europeisk offensiv för ökad tillit för att överbrygga förtroendegapet till utvecklingsländerna. Då krävs bland annat att EU lever upp till åtagandena om klimatbistånd, men också att handelspolitik och reform av jordbrukspolitiken bidrar till att öka förtroendet i andra delar av världen.

* Inför mötena i Cancun och Sydafrika är det naturligtvis viktigt att bli klar med reglerna om skog, "hot air" och verifikation av utsläppssiffror, men EU behöver också fundera utanför denna ram, bland annat på hur klimatkonventionens avsnitt om åtgärder (policies and measures) kan användas bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar