tisdag 8 juni 2010

Skolpolitikens blinda fläck

Josef El Mahdi gör som vanligt utmärkt journalistik. Dagens reportage i Svenska Dagbladet visar de stora skillnaderna i betyg mellan elever från olika länder. Att bara dela upp statistiken i två grupper, svensk och utländsk bakgrund, ger fel bild.

Det finns mycket att säga om de nya siffrorna. Jag har tänkt mycket på detta, inte minst under vår läxläsning en gång i veckan i Tensta. Idag har jag bara möjlighet att skriva några korta rader om hur skolpolitiken hanterar elever som kommer till Sverige efter skolstarten.

Det vill säga: inte alls. Politiker över blockgränserna har ett stort ansvar för att vi så länge saknat en ordentlig nationell strategi för barn som börjar svensk skola sent.

Jag tror det är en viktig förklaring till siffrorna som Svenska Dagbladet publicerar. Till exempel har över 80 procent av eleverna som är födda i Somalia invandrat efter skolstart. Jag har också själv mött enormt duktiga ungdomar från andra länder som kommit till svensk skola i sjuan eller åttan. Naturligtvis är det svårt att klara mattetal skrivna på krånglig svenska då, även om man är begåvad. Det blir särskilt allvarligt om man har dåligt stöd hemma för sina studier.

Visst finns det andra faktorer till att många missar kunskapsmålen. Artiklarna nämner några sådana: föräldrarnas utbildningsbakgrund och ställning på arbetsmarknaden, till exempel. Liksom negativa spiraler i vissa bostadsområden.

Om Jan Björklund verkligen ville förbättra skolresultaten skulle förortsskolorna åter få extra statliga pengar och regeringen ta fram en strategi för sent ankommande elever som är värd namnet.

Det är dessa fantastiska barn och ungdomar värda. Att missa bra gymnasieutbildningar för att svenskan inte räckt till för bra mattebetyg, till exempel, är slöseri både med elevernas liv och med den "begåvningsreserv" Sverige behöver för att klara den globala konkurrensen.

[UPPDATERING: Det är bra att Ylva Johansson kritiserar hur de borgerliga partierna dragit ned på pengar till förortsskolorna. Hon har alldeles rätt. Inför valet i september är det också skillnad - på kommunal nivå. Men när föreslår (S) en ny statlig satsning som liknar Baylanpengarna under tidigare mandatperiod?]

Andra om skolan och segregationen: DN, Peter Andersson, Stefans konspirationer, med flera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar