torsdag 4 mars 2010

EU:s omoderna strategi för 2020

En framtidsstrategi utan ordentliga åtgärder för jämställdhet, sammanhållning och bättre miljö. José Manuel Barrosos flaggskepp, "Europa 2020", känns omodernt redan nu.

Det märks att EU-kommissionen har en borgerlig majoritet. Strategin för att öka tillväxten handlar mycket om företagens villkor, men alltför lite om det goda arbetet. "Flexicurity" är ett nyckelbegrepp - arbetskraften ska anpassa sig till nya förutsättningar. Och visst är livslångt lärande bra. Men den andra sidan av saken, att anpassa arbetslivet till människorna, saknas nästan helt.

Jämställdheten nämns i förbigående, men annars är det pinsamt för Barroso att det inte finns några konkreta åtgärder i stategin. Den europeiska kvinnorörelsen är med rätta upprörd. Hur kunde Cecilia Malmström gå med på så svaga skrivningar?

Arbetet mot diskriminering finns inte heller med. Ändå har EU en så stor potential i alla människor med utländsk bakgrund, eller med funktionshinder, som inte får chansen att bidra tillräckligt till Europas utveckling.

På miljöområdet är det positivt att resurseffektivitet blir en av strategins sju initiativ. Än så länge dröjer dock det konkreta innehållet.

Den svenska regeringen borde ha gjort mer. Underlaget från Rosenbad har varit svagt och ensidigt inriktat på företagens villkor.

Underkänt, Barroso och Reinfeldt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar