tisdag 23 mars 2010

I väntan på miljömålen

Miljösverige väntar på regeringens proposition om miljömålen. Under tiden kommer rapporter om hur allianspartierna försämrat miljön.

Dagens Nyheter berättar hur halterna av giftigt kadmium kan öka sedan regeringen avskaffat skatten på kadmium i gödselmedel. Kanske är det ingen slump att regeringen också vill luckra upp miljömålet om en giftfri miljö. Arbetet mot farliga kemikalier hör inte till Andreas Carlgrens främsta prioriteringar.

Vi får snart veta vad miljömålspropositionen innehåller. Det blir ett av regeringens sista tillfällen att övertyga skeptikerna om att talet om miljöfrågornas vikt inte bara var retorik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar