söndag 17 januari 2010

Demokratisera säkerhetspolitiken

Natovännerna mobiliserar för årets Folk och Försvar. Alliansfriheten är en tom fras, skriver Mike Winnerstig på DN Debatt. Sista resterna försvann när Sverige gav löften om solidaritet till de baltiska länderna utan att ha ett eget territorialförsvar, om jag förstår Winnerstig rätt.

Den tesen har brister. Man kan ha synpunkter på solidaritetsförklaringarna i EU:s Lissabonfördrag och nu senast i riksdagen vid behandlingen av försvarspropositionen. Men ingenting i de texterna säger att Sverige måste ingripa militärt vid en konflikt i Baltikum. Det är fortfarande vårt eget val. Däremot kommer vi inte att "stå passiva" - en rimlig hållning som kan innehålla en lång rad åtgärder på det politiska och ekonomiska planet.

Annat är det i Nato. Där finns de ömsesidiga försvarsgarantier som de baltiska länderna sökt. Där finns USA:s militära styrka och dominans. Det är till Nato som balterna riktar sina krav på försvarsplanering mot rysk aggression. Ett svenskt Nato-medlemskap försätter oss i en helt annan situation än idag, även efter riksdagens solidaritetsförklaring.

Många svenskar är förvånade över att vi inte har ett fungerande territorialförsvar och att militärer vill krigsplanlägga för svenska truppinsatser i Baltikum. Jag tror att ett antal ledande politiker delar känslan. Försvarspolitiken har blivit ett elitprojekt som saknar demokratisk förankring.

Det duger inte att hänvisa till försvarsberedningen, som Mike Winnerstig gör. Tiden för partiuppgörelser i slutna rum försvann med kalla krigets slut. Sveriges säkerhet borde diskuteras på vanligt sätt i öppen debatt mellan partierna.

Folk och Försvar samlas som vanligt på högfjällshotellet i Sälen, långt från familjerna till de soldater vi sänder ut till Afghanistan. I eftermiddag ska Natovännen Bo Hugemark skissa ett scenario för kris i Baltikum tillsammans med analytikern Johan Tunberger. Försvarsministerns öppningstal kommenteras bara av borgerliga ledarskribenter.

När ordnar Folk och Försvar ett seminarium om solidaritetsförklaringarna i till exempel Borlänge eller Rinkeby Folkets Hus, där både motståndare och förespråkare för Nato-medlemskap får ge sin bild?

Andra om säkerhetspolitiken: Godmorgon Världen, SvD, SvD2, Göran Pettersson, Kent Persson, Mark Klamberg, Röda Berget, SAP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar