söndag 31 januari 2010

Reinfeldts klimatfiasko

Dagens Nyheter gör en bra genomgång av de sista dygnen på Köpenhamnsmötet. Fredrik Reinfeldt misslyckades med EU-ordförandeskapets viktigaste fråga.

USA och Kina har ett stort ansvar för det dåliga resultatet på klimatmötet. Kunde EU har gjort mer?

Den frågan diskuteras intensivt runt om i Europa, inte minst i Bryssel. Hur kan EU:s gröna diplomati bli starkare?

Den nya klimatkommissionären Connie Hedegaard menar att EU:s bud om pengar till de fattigaste länder borde ha kommit tidigare. Miljörörelsen är kritisk till att EU under svensk ledning ville skrota Kyotoprotokollet innan det fanns något färdigt alternativ.

Dagens Nyheter belyser hur EU blev bortspelat i Köpenhamn. Kineserna reagerade starkt på att EU la fokus på utsläppsmålet till 2050. Det var fel av Kina, men också otaktiskt av Fredrik Reinfeldt. Konkreta åtgärder till 2020 är viktigare än ett mål till 2050 som ingen av dagens politiker behöver ta ansvar för.

När Barack Obama gick in på mötet med Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika satt Reinfeldt några rum bort, ovetande om vad som hände. Det är märkligt att Sveriges jättelika delegation inte hade bättre koll på vad den amerikanske presidenten gjorde.

Framför allt visar genomgången att Reinfeldt borde ha byggt bättre relationer med u-länder som Brasilien. Då hade kanske president Lula sagt stopp och belägg på mötet med Obama, vi måste prata med EU också.

Nu verkar den svenska regeringen ha gett upp. Det är de här veckorna som nästa steg måste tas, genom intensiva kontakter med progressiva u-länder och med länder som Japan. Sverige måste återta sin historiska roll som brygga mellan den rika och fattiga världen, även om Reinfeldt prioriterar den inhemska valrörelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar