lördag 17 april 2010

Reinfeldt gömmer Åsa Torstensson bakom askmolnet

Krishantering är ytterst ett politiskt ansvar. Därför är det märkligt hur osynlig Åsa Torstensson är. Kommunikationsministern måste agera när myndigheterna sölar.

"Regeringskansliet följer läget", står det på regeringens hemsida. Och visst är det bra att krisstaben på statsrådsberedningen håller kontakt med myndigheter och departement. Tjänstemännen i regeringskansliet är duktiga och vana vid att arbeta fort.

Men när trafikkaoset nu fortsätter och kan bli mer långvarigt än krisgeneralen Christina Salomonsson gett intryck av, så krävs större engagemang från den politiska nivån. Det betyder inte att ministrarna ska ta över, men de måste gå in när det krävs.

Ett sådant läge verkar vi ha nu när det gäller tidtabellen för att höja beredskapen. Trots att vulkanforskare och meterologer säger att flygstörningarna kan bli långvariga tänker ändå inte Myndigheten för samhällskydd och beredskap vara klar med sin analys av effekterna förrän i "mitten av nästa vecka". Nästa samordningsmöte tänker man ha på måndag eftermiddag - inte under helgen.

Dessutom har informationen till allmänheten varit dålig, med förvirrande budskap om hur länge störningen kan pågå trots att sådana bedömningar funnits på andra håll.

Det här duger inte. Regeringen måste sätta tryck på myndigheterna att snabba på analyserna och samordna informationen bättre.

Likaså måste regeringen visa ett engagemang för de många resenärer som sitter fast utan realistiska alternativ att ta sig hem. Den ansvariga ministern Åsa Torstensson har varit märkligt frånvarande de senaste dagarna. Ändå har hon det politiska ansvaret för reservkapaciteten i transportsystemet.

Kan det möjligen vara så att Reinfeldts rådgivare inte vill se ministrar på förstasidorna tillsammans med kaoset (särskilt inte Åsa Torstensson)?

Att den rimliga förstärkningen av tjänstemän som sysslar med krisberedskap håller på att leda till en farlig avpolitisering av ansvaret, som ändå ytterst ligger på den politiska nivån?

Det är regeringen som styr riket. Reinfeldt kommer inte ifrån det ansvaret genom att gömma undan Åsa Torstensson.

Andra om flygproblemen: AB, AB2,DN, DN2,DN3, Effekt, Ekot, Expressen, SvD, SvD2, med flera

Läs gärna också Jonas Fogelqvists utmärkta inlägg om askmolnet och samhällets sårbarhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar