fredag 23 april 2010

Miljöfernissan som försvann

Det är sällan Fredrik Reinfeldt talar miljö nuförtiden. Göran Enanders granskning av regeringens miljöpolitik ger en viktig del av förklaringen. Alliansen har genomfört en rad försämringar, tvärs emot retoriken.

Göran Enander är en av de kunnigaste svenska miljöexperterna. Han har bland annat varit ordförande för Naturskyddsföreningen, planeringschef på Miljödepartementet och generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Nu har Enander skrivit en granskningsrapport åt de rödgröna partierna. Där visar han grundligt vad som skett 2006-2010. Några av de många underrubrikerna:

* Mer väg än järnväg
* Klimatinvesteringsprogrammet nedlagt
* Miljöskatter tas bort
* Kemikaliepolitiken inte prioriterad
* Miljöbalken försvagas
* Klimatarbetet flyttar utomlands

En av de mest slående förändringarna är nedrustningen av naturvården. Göran Enander citerar nestorn i mark- och miljörätt, Bertil Bengtsson, som kallar det "en ständig strävan hos regeringen att stärka markäganderätten". Själv gör Enander en utförlig genomgång av alla de beslut som försämrat skyddet av den biologiska mångfalden.

Det enda jag saknar i rapporten är mer om EU-frågorna, som ju ändå är minst hälften av miljöpolitiken. I Bryssel häpnar man över hur det progressiva Sverige blivit så passivt, ibland bakåtsträvande.

Så sent som igår sa Fredrik Reinfeldt att en kilometerskatt skulle tvinga bort lastbilarna från Sverige. Det är inte ett seriöst påstående, med de låga och differentierade nivåer som de rödgröna föreslår.

Kanske får vi se en valrörelse där Moderaterna återigen hotar med att aktiv miljöpolitik hotar jobben. Det är i alla fall ärligare än det påstådda miljöengagemang som Reinfeldt tidigare försökt visa, och som Göran Enander nu avslöjar.

Kejsaren var naken.

PS. Jag har, utan att känna till Enanders arbete, skrivit en kortare artikel på samma tema i den nya numret av Tiden, som utkommer idag. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar