lördag 21 november 2009

Regeringen måste ta ansvar

Vaccineringen mot svininfluensan försenas ytterligare. Det blir effekten sedan Glaxo Smith Kline inte klarat den utlovade tidtabellen. Ännu ett tecken på att den svenska beredskapen inte var så god som folkhälsominister Maria Larsson påstått.

Det tycks dessutom råda olika uppfattningar om hur allvarlig mutationen av viruset är. Så sent som i torsdags hävdade svenska Smittskyddsinstitutet att det inte skett någon väsentlig förändring. I går sa den norska myndigheten något helt annat. Pratar inte experterna med varandra över kölen?

Norge rekommenderar nu större förskrivning av Tamiflu, vilket Storbritannien redan har. I Sverige gäller fortfarande stor restriktivitet. Kanske är det rätt, men de olika signalerna är förvånande.

Även i landstingen råder förvirring. Oklara besked om vaccin, långa väntetider och ibland avbrott i sjukvårdsrådgivningen. Tidningen Dagens Medicin visar i en genomgång hur Skåne klarar krisen bättre än till exempel Stockholm. Chefredaktören Mikael Nestius har rätt - det måste ske en ordentlig granskning.

Sverige klarar pandemin bättre än många andra länder, men det duger inte när problemen ändå är så många. När vaccinet försenas ökar riskerna att friska vuxna går före mer prioriterade grupper.

Regeringen måste ta sitt ansvar. Maria Larsson borde för länge sedan ha gett Socialstyrelsen i uppdrag att ställa högre krav på landstingens beredskap. Nu måste de snabbt redovisa hur principen om rättvisa i vården ska upprätthållas när vaccin och vårdplatser är bristvaror.

Andra om svininfluensan: AB, AB2, AB3, AB4, DN, DN2,DN3, Ekot, Expressen, Exp2, SvD, SvD2, Jinge, Jörgen Modin, Svensson, Tokmoderaten

8 kommentarer:

 1. I Sverige handlar det om att dölja det faktum att massor har gått fel och därför är man mer restriktiv än Norge och Storbritannien. Den här regeringen tycks vara extra känslig för att medge att fel har begåtts. Ta t ex Läkemedelsverkets rekommendation till läkare betr andra vaccinationen till riskpatienter. De som enbart har diagnosen KOL betraktas nu inte som några riskpatienter. För att få dos 2 måste man ha "nedsatt immunförsvar" säger Läkemedelsverket och Socialstyrelsen vilket naturligtvis borde ha kompletterats med uppmaningen att ALLTID gör en indivuell bedömning utifrån vad som journalförts! Och i hur många fall har "nedsatt immunförsvar" särskilt utretts? I mitt fall har det inte skett. Däremot har jag gång efter annan blivit infekterad i övre och nedre luftvägar sedan flera år, vilket omintetgjorde min plan att efter 65-årsdagen jobba ända fram till 67 år eftersom följden blev att man kom ohjälpligt efter eller också belastade kollegor. Slutligen, hur många har idag en och samma läkare som behandlingsansvarig? Vem tar iniativ till att stämma av med journalföringen om riskpatienter ska ha också den andra vaccinationsdosen?

  SvaraRadera
 2. Norrmännen sa att den mutation de hittat hittades tidigare i höstas och har inte senare konstaterats i några fall. Därför anser SMI att den är oviktig i sammanhanget. Det är inte heller regerings sak att försöka skynda på GSK eller de externa kontrollerna av vaccinerna som nu är orsaken till förseningen. Med tanke på att över 3 miljoner svenskar har vaccinerats på några få veckor, så är det enligt alla jämförelser en succé, inget annat.

  SvaraRadera
 3. Vi borde ha uppror och skaffa egen fabrik. Med egen fabrik har vi större möjlighet att samla resurser för produktion. Och är vi svenskar så smarta som själva tror så kan vi kanske sälja detta och förutom att det blir en ekonomisk fördel blir det även en fördel i att färre blir smittade i framtiden. Det bästa vore om vi hade en gemensam fabrik i Skandinavien som vi hjälptes åt med. En organisation som civilförsvaret som kan kallas in men som har annat vid normala situationer. Naturligtvis måste det finnas en grund organisation som alltid fungerar men denna kan utökas med andra utbildade. Vi lägger massor med Skattepengar på forskning, tänk vilka forskningsinsatser vi skulle kunna göra. Vi skulle vid "lågkonjunkturer" kunna bidra med vaccin istället för pengar till behövande länder. Då minskar vi att skattepengar kommer oärliga diktaturer och politiker tillhanda. Vi skulle kunna göra så mycket med denna typ av fabrik och det är välinvesterat skattemedel. FRAM FÖR FABRIK MARIA LARSSON!

  SvaraRadera
 4. Problemen är "a blessing in disguise", eftersom chansen då är större att Sverige såsmåningom bygger en egen vaccinfabrik.

  Vaccinleveranser från utlandet kan väntas bli osäkra under en pandemi med högre dödlighet.

  Kanada fick sitt vaccin stulet av USA under "the 1976 swine flu scare".

  SvaraRadera
 5. Tack för kommentarer.

  Till Anders: Jag menar att regeringen långt tidigare borde ha gett Socialstyrelsen i uppdrag att ställa hårdare krav på landstingens beredskap. Bristerna blir tydligare nu när det är problem med vaccinleveranserna.
  Din uppgift om Norge stämmer säkert och jag har i ett tidigare inlägg skrivit att nyheten om mutation inte är skäl till någon panik. Ändå är det märkligt att SMI inte skrev om förändringen i sin redovisning i torsdags utan tvärtom sa att viruset är stabilt.

  SvaraRadera
 6. Den förra regeringen hade ju fattat beslut tillsammans med övriga nordiska länder om en vaccin-fabrik
  Men vår fantastiska alliansregering la ner de planerna och då bidde det ingenting av med det.

  SvaraRadera
 7. Anders tycker att 3 miljoner vaccinerade på flera veckor är en succee. Kanske för vården, men jämfört med ett riksdagsval är det rena katastrofen. Tack o lov är svininfluesan inte så farlig. Man kan föreställa sig hur det blivit om dödligheten hade varit 10%. Rena kaoset. Nej, stora planeringsinsatser går inte att delegera till till svensk offentlig förvaltning.

  SvaraRadera
 8. Det finns en oavsiktlig långsiktigt positiv effekt med förseningarna av massvaccineringen i Sverige, och det är att fler människor får via svininfluensasmittan ett bredare cellmedierat immunskydd mot framtida säsongsinfluensor och farligare influensapandemier t ex av fågelinfluensatyp.

  Det skyddet kan vara värt mer än den kortsiktiga nytta som de utanför högriskgruppen får med vaccinet.

  SvaraRadera