fredag 1 januari 2016

Nu behövs en offensiv för sammanhållning


Under år 2015 sökte nästan 163 000 personer asyl i Sverige, enligt Migrationsverket. Det finns stora möjligheter i mångfalden. Samtidigt är det en utmaning att ta emot många människor som kommer till Sverige under en kort tidsperiod. Migrationsverket, socialtjänsten och andra ansvariga kan vittna om det efter hösten 2015. 

Det är svårt att göra prognoser om framtiden, inte minst sedan regering och riksdag lagt om kursen i asylpolitiken. Politiker och myndigheter måste ändå planera för en ökad befolkning och rätta till de brister som finns idag när det gäller långsam etablering i Sverige, diskriminering och orättvisa uppväxtvillkor.

Regeringen har under år 2015 utvecklat etableringspolitiken för att underlätta en bra start i Sverige. Det är bra, men mer finns att göra. Nästa steg behöver vara en offensiv för social sammanhållning och rättvisa uppväxtvillkor. Det handlar om generella frågor kring social rättvisa, men det finns också en specifik diskriminering och segregation på etnisk grund som måste motverkas. 

Krafterna som delar upp samhället har blivit starkare under den borgerliga regeringstiden. Bostadsbristen är akut. Segregationen är tydlig i skolorna. De sociala skyddsnäten har försvagats. Marknadsorienteringen av skolor, hälsovård med mera bidrar till att hålla isär människor. Utan en politik mot segregationen kommer etniskt baserade klyftor att öka när Sverige får betydligt fler invånare. 

Jag kommer att skriva några blogginlägg de närmaste dagarna med exempel på vad som kan göras inom olika områden. Fokus ligger på att motverka segregation och diskriminering på etniska grunder, men det är viktigt att åtgärderna är del av en samlad politik för social rättvisa och sammanhållning. 

Vissa förslag kan verka politiskt orealistiska på kort sikt, men vad är realism i dagens exceptionella läge? Sverige har klarat stora samhällsutmaningar tidigare. Miljonprogrammet underlättade för alla de människor som flyttade från landsbygd till städer. Utbyggnaden av barnomsorgen är en internationell förebild. Den fysiska riksplaneringen var en förutsättning för en god miljö. Nu behövs liknande politiskt mod och handlingskraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar