onsdag 6 januari 2016

Motverka diskriminering


Diskriminering på grund av etnisk bakgrund kan vara medveten eller omedveten, synlig eller dold. När människor möter sådana hinder förlorar hela samhället.

För tio år sedan gjorde Paul Lappalainen och Masoud Kamali var sin utredning om strukturell diskriminering. De visade med hjälp av sina experter på en omfattande särbehandling av svenskar med utländsk bakgrund. Ett tydligare arbete mot diskriminering måste vara en del av politiken för ett Sverige som håller ihop.

Några möjliga initiativ:

1. Lägg större resurser på att kartlägga och driva fall av etnisk diskriminering.

2. Ge ökat stöd till antidiskrimineringsbyråerna och folkrörelsearbete mot diskriminering.

3. Uppmuntra fackförbund och branschorganisationer att förstärka sitt arbete mot diskriminering

4. Genom en ny utredning om strukturell diskriminering utifrån dagens situation.

5. Förstärk arbetet med handlingsplaner för mångfald och mot etnisk diskriminering inom den statliga sektorn.

6. Kräv att utförare inom den skattefinansierade sektorn beskriver de möjliga konsekvenserna från diskrimineringssynpunkt av sitt sätt att driva verksamheten (t ex "profilklasser" för intagningen till högstadiet, krångliga rutiner med information enbart på svenska för att få tillgång till de skattefinansierade tjänsterna).

7. Analysera samhällskostnaden för etnisk diskriminering i dagens situation, i Sverige liksom i EU.

8. Genomför fler diskrimineringskontroller (situation testing) inom skattefinansierad verksamhet, utifrån Paul Lappalainens förslag år 2005.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar