måndag 4 januari 2016

Bra hälsovård oavsett bakgrund


Det finns stora behov av bättre hälso- och sjukvård. Detta blir ännu tydligare när många flyktingar behöver vård. Samtidigt skulle vården inte fungera utan alla anställda med utländsk bakgrund. Här är några exempel på möjliga förbättringar:

1. Se över vårdvalsreformerna, till exempel den fria etableringsrätten, särskilt utifrån hur de ökat segregationen i vården.

2. Förbättra anställningsvillkoren i äldreomsorgen, där många med utländsk bakgrund arbetar och behoven är stor.

3. Gör en särskild satsning på psykiatrin, som trots tidigare löften och stora behov är kraftigt underfinansierad.

4. Förbättra traumakompetensen i sjukvården och andra delar av samhället. Kortare kötider och bättre kvalitet skulle betyda mycket.

5. Öka kunskapen om mångkulturell vård och psykiatri, bland annat genom en stor kompetenssatsning med statligt stöd.

6. Ge Folktandvården kraftigt ökade resurser för att möta de ökade behoven i samband med flyktingmottagande utan att tandvården för svenskfödda försämras.

7. Reformera systemet för hälsoundersökningar av nyanlända så att fler deltar och sjukdomar upptäckas tidigare. 

Tidigare inlägg i denna serie:

1. Nu behövs en offensiv för sammanhållning
2. Fler bostäder och insatser mot segregationen
3. Rättvisa uppväxtvillkor


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar