söndag 7 november 2010

Toppen av ett isberg

När justitieministern håller presskonferens på en helgdag finns det starka skäl. När hon dessutom ger besked om att USA övervakar svenskar blir de stora rubrikerna verkligen motiverade.

Hur omfattande övervakningen är vet vi inte. Det är angeläget att åklagare utreder det i grunden. USA:s aktiviteter i Sverige ska förstås bedömas efter samma måttstock, inklusive kriterierna för spioneri, som när andra länder agerar här.

Däremot står det klart att helgens nyhet bara är toppen av ett isberg när det gäller den roll som USA:s ambassad i Stockholm spelar. Det har beskrivits bättre i andra länder, som Tyskland, men i Sverige är det en maktfaktor som sällan granskas. USA:s roll är till exempel en central fråga för att bedöma den nya FRA-lagen och dess tillämpning.

Jag skrev om detta flera gånger i Aftonbladet, bland annat så här:

FRA:s nära samarbete med britter och amerikaner är välkänt. Samma sak gäller militära MUST och KSI, liksom Säpo.

"De är ständigt uppe på de brittiska och amerikanska ambassaderna för att ligga så bra till som möjligt", säger en person med god insyn. "Ibland verkar CIA:s stationschef ha bättre överblick än vi själva eftersom myndigheterna konkurrerar så mycket."

Andra om ambassadaffären: AB, DN, DN2, Ekot, Exp, SvD, SvD2, med flera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar