måndag 21 februari 2011

Reinfeldt lyssnade för mycket till USA

Ett av skälen till klimatfiaskot i Köpenhamn var att EU gick på USA:s linje. Kyotoprotokollet skulle skrotas, trots allt mödosamt arbete med att få ihop det en gång i tiden. Istället ville USA ha ett avtal med bindande krav också på u-länderna.

Sverige valde som EU-ordförande att stödja den linjen. Svenska Dagbladet visar idag hur nära kontakterna var med USA. Fredrik Reinfeldts statssekreterare Nicola Clase lovade redan 2008 att Sverige skulle kräva utsläppslöften också från u-länderna i ett nytt klimatavtal.

Kontakterna med USA var nära och förtroliga. Motsvarande ambition fanns inte i kontakterna med viktiga u-länder, enligt Svenska Dagbladets artikel.

Det var inte så konstigt att förtroendeklyftan växte. Fredrik Reinfeldt och den danske statsministern Lars Lökke Rasmussen valde sida. USA framför u-länderna.

Nu ser vi effekterna. Klimatförhandlingarna går trögt. Det politiska rörelsemoment som fanns i USA efter valet av Barack Obama är nästan borta. Reinfeldt talar sällan klimat nu för tiden.

Nästa år håller FN ett stort toppmöte i Rio om miljö och utveckling. Sverige borde lära av misslyckandet i Köpenhamn och bygga starkare relationer med u-länderna i de globala överlevnadsfrågorna.

Andra om regeringen och klimatet: Röda Berget, Supermiljöbloggen, med flera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar