söndag 11 februari 2018

Moderaterna saknar trovärdighet om integrationen


Hur kort är det politiska minnet? Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson menar att debatten på senare år inte tagit upp problem med invandring. Elisabeth Svantesson har även glömt att Långtidsutredningen redan börjat analysera de ekonomiska konsekvenserna.

Föga förvånande visar bilagan till Långtidsutredningen att sysselsättningsgraden bland svenskar med utländsk bakgrund har stor påverkan på de offentliga finanserna. Det beskrev redan Pär Nuder under sin tid som finansminister. Om det är svårt för utomeuropeiska invandrare att komma in på arbetsmarknaden blir det en nettokostnad för den offentliga sektorn, om fler får jobb ändras bilden.

Att ha ett arbete är framför allt viktigt för människors självkänsla och trygghet. Flyktingpolitiken bör styras av andra faktorer än snävt lönsamhetstänkande. Men om man nu ska diskutera invandring och offentliga finanser så är vägar in på arbetsmarknaden ett intellektuellt hederligare ämne än Elisabeth Svantessons utspel.

Utan invånare som kommit hit från andra länder skulle Sverige inte fungera. Att fler får jobb är avgörande för att rätta till kompetensbristen som nu hämmar ekonomin.

Alliansens förslag till lagstiftning om låglönejobb är knappast lösningen. Det finns redan kollektivavtal som ger möjlighet till lägre löner kopplat till utbildning. Förhoppningsvis plockar regeringen snart fram pengar och ser till att LO:s och Svenskt Näringsliv förslag för nyanlända kan genomföras.

Bilden behöver vara bredare. Det handlar, som finansminister Magdalena Andersson ofta påpekar, om att fler kvinnor med utomeuropeisk bakgrund behöver komma in på arbetsmarknaden. Här var alliansens vårdnadsbidrag direkt kontraproduktivt.

Dessutom behöver ungdomar som kommit till Sverige sent i skolgången få en bättre start. Det är ett svek från flera regeringar att så lite har gjorts, men alliansens regeringstid 2016-2014 var särskilt förödande. En rad beslut ökade segregationen medan det hände alldeles för lite för de nyanlända eleverna.

Jag bläddar bland artiklar om utvecklingen under Reinfeldts tid som statsminister:

Avskaffade investeringsbidrag för bostadsbyggande
Nedskärningar på vuxenutbildningen
Utförsäljning av allmännyttan
Inga bindande krav på kommuner att ta emot flyktingar
Vårdval som ökat de sociala skillnaderna

Listan är bara ett axplock av moderatledda förändringar som försämrat möjligheterna till integration. Till detta kommer en politik i kommuner och landsting som prioriterat skattesänkningar och stängt ute svenskar med utländsk bakgrund. Allt detta har försvårat integrationen. Ska man diskutera i termer av offentliga finanser är Moderaterna en riskfaktor.

Nu vill Elisabeth Svantesson och hennes partikollegor föra en liknande politik, bland annat genom nej till investeringsstöd för hyresrätter och till stora delar av dagens aktiva arbetsmarknadspolitik.

Svaret på frågan om minnet är väl att politiker, särskilt ett valår, själva väljer vad de vill minnas. Förhoppningsvis sköter medierna sin uppgift och påminner dem. Moderaternas historia visar att årets utspel om integrationen saknar trovärdighet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar