fredag 11 september 2015

Mediefrihet viktig del av Anna Lindhs utrikespolitik


Under sin tid som utrikesminister var Anna Lindh starkt engagerad för mediefriheten, bland annat när det gällde Ryssland, Ukraina och Turkiet. Ämnet är minst lika aktuellt i dag. 

Gång på gång tog Anna Lindh upp bristerna i Ryssland med ledningen i Kreml. Hon var också stentuff mot den dåvarande ukrainske presidenten Leonid Kuchma när det gällde mordet på journalisten Georgij Gongadze. "Hon tog inte bara upp fallet Gongadze en gång med Kuchma, hon höll fast vid det", berättade dåvarande EU-kommissionären Chris Patten när jag intervjuade honom för boken Anna Lindh och det nya Europa. "I början reagerade Kuchma buttert", fortsatte Chris Patten. "Hon frågade gång på gång till dess att han blev nervös och inte visste vad han skulle säga." Chris Patten berömde Anna Lindh för tydligheten där andra EU-representanter brukade vara lågmälda.

Rätten till radio- och tv-sändningar på kurdiska var ett återkommande ämne i diskussionerna med Turkiet, liksom fängelsedomar mot journalister och författare. Jag minns själv flera möten i Turkiet där Anna Lindh tog upp dessa frågor med stor kraft.

Även andra länder som Kina fick kritik. Anna Lindh såg arbetet för mediefrihet som en viktig del av EU:s utrikespolitik. Hon lyfte exempelvis fram ämnet när hon var värd för EU:s informella utrikesministermöte i Nyköping år 2001. Mediefriheten borde ingå som ett prioriterat område i en ny EU-strategi för mänskliga rättigheter, menade hon.

Hon sammanfattade sin syn i en artikel på Europadagen den 9 maj 2001:

”En avgörande del av demokratin är mediefriheten – att tidningar, radio och tv kritiskt granskar makthavare. Ändå hotas denna frihet runt om i världen. Journalister och förläggare dödas eller fängslas. Tidningar förbjuds, tv- och radiostationer tvingas stänga eller får bara sända det som regimen vill. Tillgången till nya informationskällor, som Internet, begränsas.

Vi måste vara tydliga och använda EU:s kraft gentemot de länder där mediefriheten hotas.

Låt mig ge några exempel, först från vår egen region. I den gemensamma strategin för Ryssland tog EU, på svenskt förslag, in den prioriterade åtgärden `bidra till mediefriheten´.

Detta beslut år 1999 har följts av en rad åtgärder, som seminarier och utbildning för unga journalister. Vi har reagerat starkt på oroväckande signaler, som övertagandet av tv-stationen NTV och journalister som försvunnit i Tjetjenien.

I Ukraina är mordet på journalisten Gongadze fortfarande inte löst. När EU-trojkan besökte Kiev tidigare i år, tog jag upp frågan med president Kutjma, liksom mediesituationen i allmänhet. Vi kommer att påminna Ukraina om detta ända tills frågan är löst.

I Turkiet är det fortfarande inte tillåtet att genomföra radio- och tv-sändningar på kurdiska. Författare och journalister fängslas bara för att de nämner att det finns en kurdisk minoritet.

Yttrandefrihet är ett av huvudkraven som EU ställer på Turkiet. Vi kommer att fortsätta att vara tydliga i detta krav.

Utanför vår region finns det ännu fler skrämmande exempel. Iran och Kina är bara två av alltför många fall. Men de få exempel som jag nämnt berättar en viktig historia. Mediefrihet är inte bara en fråga för journalister eller utgivare. Det är en viktig fråga för hela EU. Den påverkar EU:s relationer med andra länder, och är en viktig del av de utrikespolitiska prioriteringarna.”

(Utdrag ur artikeln "Mediefriheten viktig för EU”, Uppsala Nya Tidning 9 maj 2001)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar