torsdag 18 april 2013

Grön innovation i Asien


ABB:s teknik för högspänd likströmsöverföring, HVDC, kan minska miljöproblemen från Asiens snabba ekonomiska tillväxt. Det konstaterar den Asiatiska utvecklingsbanken, ADB, i årets Asian Development Outlook.

Kraftnäten har en nyckelroll. Bättre gränsöverskridande elnät betyder ekonomiska fördelar liksom reducerade koldioxidutsläpp. På dagens seminarium hos institutet SITE där rapporten presenterades berättade SIDA om det svenska stödet till sådant samarbete i Greater Mekong Subregion.

Asian Development Outlook är en omfattande rapport som i år har ett särskilt energiavsnitt. Det finns inte utrymme att kommentera alla delar här. Till exempel är genomgången av skiffergastillgångar i Asien intressant (stora men troligen svårare att utnyttja än i USA).

En spännande punkt är hur ADB lyfter fram grön innovation. Det kan handla om god stadsplanering med till exempel bättre kollektivtrafik, menar banken. Centralt med tanke på den snabba urbaniseringen i stora delar av Asien. Ökad användning av elbilar och gasformiga fordonsbränslen som CNG är andra exempel som ADB tar upp. Liksom smarta elnät.

Ekonomiska styrmedel kan bidra till sådan innovation, heter det. ADB:s rapport andas viss tveksamhet till koldioxidskatters effekter på kort sikt. Men om pengarna används till gröna investeringar eller återförs till branschen på smarta sätt kan sådana styrmedel vara kraftfulla verktyg, enligt banken. Det skulle gynna länder som går före:

"Developing countries in Asia could direct the revenues raised from a carbon tax toward accelerating clean energy technologies. In the long run, innovators would outperform free riders"

Rapporten tar även upp de risker som klimatförändringar innebär för länder i Asien. Vissa av dem, som Bangladesh, är särskilt utsatta. Däremot saknas en ordentlig koppling mellan denna insikt och den optimistiska tillväxttron i resten av rapporten, som Centerpartiets chefsekonomi Martin Ådahl konstaterade vid seminariet. Man kan även på andra områden tycka att ADB borde ha kommit längre i modernt miljötänkande, eftersom de regionala utvecklingsbankernas roll för hållbar utveckling diskuteras under många år.

Men texterna kring gröna innovationer och betydelsen av modern infrastruktur som gränsöverskridande och smarta elnät är värda uppmärksamhet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar