onsdag 9 september 2009

Små (S)kattehöjningar

Socialdemokraterna presenterar viktiga delar av sin kommande budgetmotion på DN Debatt. Skattehöjningarna blir förstås vinkeln i ett antal medier, även om artikeln också berättar om satsningar på jobb, välfärd och ett nytt Kunskapslyft.

Mona Sahlin och Thomas Östros vill införa en ny förmögenhetsskatt och höja skatten på "exklusiva fastigheter". Den som tjänar över en miljon om året får också betala mer till statskassan.

Texten om jobbskatteavdraget är försiktigare. "En fortsatt sänkning av skatten på förvärvsinkomster avvisas". Inget besked om vilken långsiktig nivå på inkomstskatten (S) föreslår.

Här ligger problemet. Trots rubrikerna är det inte så stora skattehöjningar som Mona Sahlin och Thomas Östros föreslår. Inte jämfört med de 80 miljarder som försvunnit från de offentliga finanserna under alliansens regeringstid.

Debatten om skattehöjningar för de rikaste är inte så svår. Utmaningen för (S) är att förklara för metallarbetare och sjuksköterskor varför bra välfärd förutsätter att även de betalar mer.

Det är naturligtvis svårt att gå till val på kraftiga skattehöjningar för vanliga löntagare, där har alliansen lyckats med sin strategi. Men ska socialdemokratin vara trovärdig om höjd kvalitet i välfärden måste nog Sahlin och Östros våga gå längre. Det handlar inte bara om inkomstskatten, utan också om t ex miljö- och energiskatterna och breddade skattebaser på andra områden. Liksom om innovativa sätt att finansiera investeringar i bostäder och infrastruktur utanför de årliga budgetarnas balansräkning.

De reformer som Sahlin och Östros presenterar ser bra ut, men saknar prislapp i artikeln. Dessutom förvarnar (S) om tuffa besparingar efter valet: "Statsutgifter som inte handlar om jobben måste prioriteras ned...Många angelägna områden kommer att behöva stå tillbaka"

Det duger inte.

Sverige är fortfarande ett rikt land med låg nivå på statsskulden. Samtidigt växer klyftorna och förorterna brinner.

Efter alliansens budgetpresentationer i veckan måste (S) skruva upp ambitionerna i sin motion. Återställandet av a-kassan är viktig, men borde inte gå före kvaliteten i äldrevården eller bra uppväxtvillkor. (S) måste berätta hur bostadsbyggandet ska öka, hur flyktingmottagandet ska bli bättre, hur personalen på skolor och äldreboende ska ha tid att höja kvalitén.

Andra om DN-artikeln: AB, AB2, Expressen, SvD, SvD2, SvD3, Eva-Lena Jansson, HBT-sossen, Jinge, Johan Westerholm, Peter Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar