torsdag 3 september 2009

Landstingen dåligt förberedda

Det blir mycket om svininfluensan nu, men det kanske inte är så konstigt när den dominerar nyhetsflödet.

"Beredskapen brister" berättar Svenska Dagbladet och bekräftar den bild jag gett här. Mycket är fortfarande oklart om vaccinering och vård.

Vi skulle behöva en bredare vårddebatt i svininfluensans spår. Pandemiberedskapen är viktig i sig, men när det kommer en sådan här påfrestning så märks också allmänna brister ännu mer.
Besparingar i skattesänkningarnas spår. Privatiseringar utan tillräckliga krav på gemensamma journalsystem och rättvis vård. Effektivare landsting (om det över huvud taget är möjligt).

Anders Tegnell på Socialstyrelsen värjer sig mot kritiken om dålig beredskap och hänvisar i SvD till det kommunala självstyret.

Det är märkligt och oansvarigt. Socialstyrelsen har haft alla möjligheter att vara tuffare mot landstingen. Genom skarpare offentlig kritik, genom att berätta tydligare om bristerna för regeringen, genom egna förelägganden, riktlinjer och föreskrifter.

Jag tror snarare det handlar om kårlojaliteten och om att det är svårt att få tillräcklig kraft i krav på bättre beredskap innan krisen verkligen kommer. Så här skrev vi på Aftonbladets ledarsida för snart fyra år sedan om pandemiberedskapen:

"Socialstyrelsens agerande hittills skapar inte förtroende.
Vid en kris ska myndigheten samordna arbetet, men nyckelpersonerna kan lätt bli överbelastade. Det saknas tydliga krav på landstingen att redovisa sin beredskap inför en anstormning till vårdcentraler och smittskyddsläkare."

Nu måste folkhälsominister Maria Larsson öka pressen på landstingen att få ordning på vaccineringen och vården av influensasjuka. Hon är redan sent ute.

Andra om svininfluensan: AB1, AB2, AB3, DN, Expressen1, Expressen2, SvD, Kulturbloggen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar